تلاش برای تدوین کتاب‌های مناسب برای آشنایی دانش‌آموزان دبستانی با فناوری‌نانو

در حال حاضر ما با پدیده هراس از نانو (nanophobia) مواجه هستیم که در رسانه‌های عمومی قابل مشاهده است. به اعتقاد کارشناسان علم و فناوری این ترس ناشی از اطلاعات غلط است.

فناوری‌نانو میکروسکوپ نیست ولی قطعا بخشی از جهان میکرو است. ماشین‌های نانو و
علوم نانومقیاس دارای آینده درخشانی هستند که اثرات بسیار زیادی بر زندگی ما
خواهند داشت. اما در حال حاضر ما با پدیده هراس از نانو (nanophobia) مواجه
هستیم که در رسانه‌های عمومی قابل مشاهده است. به اعتقاد کارشناسان علم و
فناوری این ترس ناشی از اطلاعات غلط است.

دربرخورد با این فناوری رعایت احتیاط منطقی و مناسب است اما ترس و هراس منجر به
نادیده گرفتن کاربردهای مختلف آن‌ می‌شود. متاسفانه ترس باعث ایجاد مشاجره‌های
بسیار در زمینه موضوعات مختلف این فناوری می‌شود.

حقایق و درک آنها پادزهر مقابله با این مسائل هستند و انتشار کتاب‌هایی برای
آشنایی کودکان با جهان فناوری‌نانو باید هر چه بیشتر توسعه یابد.

بهترین پاسخ برای این سوال این است که ما چگونه می‌توانیم فناوری‌نانو را در
سطح دبستان‌ها تشریح کنیم؟ تشریح فناوری‌نانو برای دانش‌آموزان پایه‌های اول تا
سوم دبستان باید ابتدا بدون کمک چشم و به وسیله ذره‌بین‌ها و میکروسکوپ‌های
تحلیلی با قدرت پایین انجام شود تا مفهوم مقیاس برای آنها تشریح شود. بدون این
مبنا ابعاد نانو برای دانش‌آموزان هیچ مفهومی نخواهد داشت.

در حال حاضر بسیاری از کتاب‌های موجود برای سطوح میانی مدارس مفید بوده و
بسیاری از آنها نیز برای دانش آموزان دبیرستانی تدوین شده‌اند.

در این راستا Microscopy Society of America\’s Project کتابی را با عنوان
«فناوری‌نانو برای کودکان» منتشر کرده است که هم اکنون در سایت آن موجود است.
در این کتاب تلاش شده است تا با رویکردی جدید فناوری‌نانو برای کودکان دبستانی
تشریح شود.