ثبت دو پتنت فناوری‌نانو در عربستان سعودی

موسسه فناوری‌نانوی ملک عبداله اعلام کرده است که این موسسه دو پتنت فناوری‌نانو در اداره علائم تجاری و پتنت ایالات متحده آمریکا ثبت کرده است.

سرمایه‌گذاری‌های پادشاه سعودی در زمینه فناوری‌نانو که بیشتر در دانشگاه
پادشاهی سعودی (KSU) این کشور انجام می‌شود، به ثمر نشسته و این کشور در این
زمینه موفقیت‌هایی کسب کرده است. موسسه فناوری‌نانوی ملک عبداله اعلام کرده است
که این موسسه دو پتنت فناوری‌نانو در اداره علائم تجاری و پتنت ایالات متحده
آمریکا ثبت کرده است.

این دو محصول جدید در مراحل آغازین توسعه خود بوده و حوزه تمرکز آنها نیز
مطالعات آب است.

عبداله آل عثمان رییس KSU اعلام کرده است که دولت عربستان سعودی دامنه تحقیقات
فناوری و راهبرد اقتصادی خود را بر اقتصاد دانش محور متمرکز کرده است. لذا
توسعه فناوری نوظهور نانو از اولویت‌های اصلی این کشور به شما می‌رود.

به گفته وی دره فناوری ریاض، و یک پارک علمی در KSU برای رفع نیازهای صنایع
دانش‌محور ایجاد شده است. برخی از اهداف تاسیس این نهادها عبارتند از:

• تجاری‌سازی نتایج تحقیقات؛ و

• فراهم کردن بستر توسعه شرکت‌های دانش‌محور زایشی.

بخش کالبدشناسی دانشکده پزشکی در KSU توسط اتحادیه اروپا و در چارچوب برنامه
تحقیقات پزشکی این اتحادیه حمایت مالی شده و این اتحادیه از این بخش خواسته است
تا برنامه اعطای بورسیه به دانشجویان جهت استفاده از فناوری‌نانو برای توسعه
سلول‌های بنیادی را ادامه دهد.

لازم به ذکر است که بودجه طرح تحقیقاتی نانومواد کارکردی پیشرفته که به دنبال
توسعه سلول‌های بنیادی است، حدود پنج میلیون دلار است.