تلاش کمیسیون اروپا برای بررسی جامع مسائل ایمنی نانوذرات

کمیسیون اروپا در چارچوب پروژه «نانوذرات مهندسی شده: بررسی ایمنی زیست‌محیطی و سلامت آنها»، به دنبال بررسی وضعیت اطلاعات فعلی در زمینه سلامت و ایمنی نانوذرات است.

کمیسیون اروپا یک برنامه پشتیبانی و هماهنگی‌ای را تامین مالی می‌کند که در
چارچوب آن به دنبال بررسی وضعیت اطلاعات فعلی در زمینه سلامت و ایمنی نانوذرات
است.

این پروژه با عنوان «نانوذرات مهندسی شده: بررسی ایمنی زیست‌محیطی و سلامت
آنها»، شامل تحقیقی است که به دنبال جمع‌آوری اطلاعات از تولیدکنندگان و
استفاده‌کنندگان از نانوذرات است، تا از طریق آنها، بستر مناسب برای بررسی علمی
نانوذرات مهندسی شده را فراهم آورد و ریسک‌های آنها نیز شناسایی کند.

هدف کلی این پروژه، انجام بررسی‌های علمی و جامع از مسائل ایمنی زیست‌محیطی و
سلامت فولرین‌ها، نانولوله‌های کربنی، نانومواد فلزی و نانومواد اکسید فلزی
است.

در قالب این پروژه، تلاش خواهد شد تا حجم تولید و استفاده از انواع مختلف
نانومواد، مشخص و نوع محصولاتی که این مواد در آنها استفاده می‌شوند نیز تعیین
شوند.

همچنین اطلاعاتی از شرکت‌های فعال در زمینه بررسی مسائل ایمنی، سلامت و
زیست‌محیطی نانوذرات جمع‌آوری خواهد شد تا در ملاحظات ارزیابی ریسک این پروژه
استفاده شوند.

پرسشنامه این پروژه محرمانه بوده و تمام اطلاعات جمع‌آوری شده از شرکت‌ها
محرمانه باقی خواهند ماند.

برای صرفه‌جویی در زمان و هزینه، این تحقیق از طریق وب انجام می‌شود.