برنامه بورسیه تحصیلی برای توانمندسازی نیروی کار فناوری‌نانو

مرکز نوآوری علوم ریاضی (The MathScience Innovation) اعلام کرده است که این مرکز مبلغ ۲۰۰ هزار دلار برای حمایت از بورسیه‌های تحصیلی در زمینه فناوری‌نانو در قرن ۲۱، طی مدت دو سال، اختصاص داده است.

مرکز نوآوری علوم ریاضی (“The MathScience Innovation”) اعلام کرده است که این مرکز مبلغ ۲۰۰ هزار دلار برای حمایت از بورسیه‌های تحصیلی در زمینه فناوری‌نانو در قرن ۲۱، طی مدت دو سال، اختصاص داده است.

برنامه بورسیه فناوری‌نانوی مرکز مذکور، یک برنامه توانمندسازی برای نیروی کار است که برای ارتقای دانش معلمان دبیرستانی در زمینه فناوری‌نانو اجرا می‌شود.

از طریق این برنامه و همایش‌های مختلف، این مرکز به دنبال این است که برای معلمان این فرصت را فراهم آورد تا دانش خود را در زمینه علم و فناوری‌نانو افزایش دهند.

به اعتقاد دست‌اندرکارن مرکز نوآوری علوم ریاضی، یکی از دلایل کندی تجاری‌سازی فناوری‌نانو، کمبود مهندس در این حوزه بوده لذا این مرکز برنامه بورسیه را اجرا کرده است تا دانش معلمان دبیرستانی در این زمینه را افزایش دهد.