NanInk تقسیمات سلولی نانوسلول‌های بنیادی را آغاز کرد

شرکت NaniInk، یک مؤسسه‌ی جهانی و مادر در زمینه‌ی فناوری‌نانو است که سال جدید میلادی را با خبر شروع تقسمات سلولی نانوسلول‌های بنیادی آغاز کردند. این نوع تقسیم جدید، منبع تجدیدپذیر و بسیار مطمئنی از سلول‌های بنیادی تمایزیافته را فراهم می‌آورد. این امر از طریق فناوری نانولیتوگرافی قلم غوطه‌ور(Dip Pen Nanolitohography) میسر شده‌است.

شرکت NaniInk، یک مؤسسه‌ی جهانی و مادر در زمینه‌ی فناوری‌نانو است که سال جدید میلادی را با خبر شروع تقسمات سلولی نانوسلول‌های بنیادی آغاز کردند. این نوع تقسیم جدید، منبع تجدیدپذیر و بسیار مطمئنی از سلول‌های بنیادی تمایزیافته را فراهم می‌آورد.

این امر از طریق فناوری نانولیتوگرافی قلم غوطه‌ور(Dip Pen Nanolitohography) میسر شده‌است. تحقیقات اخیر نشان داده که عدم موفقیت ۳۰ درصد از ترکیبات جایگزین دارویی، به‌علت بازده کم آنان است در حالی که در مورد بیش از ۶۰ درصد از آنها سمیت علت اصلی است. این مسائل دلیلی بر فعالیت‌های پایه‌ایی برای توسعه‌ی داروها محسوب می‌شود.

James M. Hussey, NanoInk CEO می‌گوید: «شرکت ما هم‌اکنون راه‌حل‌هایی دارد که می‌تواند مشکلات موجود در مسیر کاربرد سلول‌های بالغ را از میان بردارد، استفاده از آنها را محدود نماید.فناوری ما، فرایندهای کشف و توسعه‌ی داروهایی با بازدهی بالا را تسهیل و تسریع می کند، همچنین فرصت‌هایی را برای تشخیص‌های کلینیکی فراهم می‌نماید که گامی بلندی به‌سوی تولید داروهای regenerative به شمار می‌رود.»

به کمک فناوری نانولیتوگرافی قلم غوطه‌ور دانشمندان می‌توانند با سرعت و سهولت بیشتری، ساختارهای نانومقیاس را ایجاد کنند.این فناوری موجب ارزانی و سهولت استفاده از روش‌های ساخت نانومقیاس در آزمایشگاه‌ها می‌شود.