انتشار اولین گزارش پروژه تدوین مقررات در حوزه فناوری‌نانو در اروپا

پروژه FramingNano به دنبال توسعه رویکردهای جدید در زمینه مدیریت ریسک فناوری‌نانو در حوزه‌های کاربردهای مختلف این فناوری است. در چارچوب این پروژه دانش فعلی در زمینه ریسک‌ها و ملاحظات ایمنی بررسی شده و به طور جامع، رویکردهای مختلف تدوین مقررات، پیشگامی‌ها و ذینفعان مختلف آن بررسی می‌شوند.

موسسه جامعه نوآوری به‌‍‍‍‍‍‌عنوان یکی از همکاران پروژه FramingNano اعلام
کرده است که اولین گزارش راهبردی این پروژه را منتشر کرده است. پروژه
FramingNano به دنبال توسعه رویکردهای جدید در زمینه مدیریت ریسک فناوری‌نانو
در حوزه‌های کاربردهای مختلف این فناوری است. در چارچوب این پروژه دانش فعلی در
زمینه ریسک‌ها و ملاحظات ایمنی بررسی شده و به‌طور جامع، رویکردهای مختلف تدوین
مقررات، پیشگامی‌ها و ذینفعان مختلف آن بررسی می‌شوند.

در کشور سوییس این پروژه در قالب پروژه Nano-Regulation پیگیری می‌شود.

در سال‌های اخیر میزان توجه به اثرات ایمنی، زیست‌محیطی و سلامت و نیز ملاحظات
اخلاقی، اجتماعی و قانونی فناوری‌نانو افزایش یافته است. توجه دقیق و مسوولانه
به این موضوعات، یکی از عوامل اصلی موفقیت توسعه فناوری‌نانو در جوامع مختلف
است. این واقعیت که فناوری‌نانو هنوز در مراحل آغازین توسعه خود قرار دارد ،
فرصت مناسبی فراهم کرده که مسائل مربوط به این بخش به طور جامع و در سطح جهانی
بررسی و تجزیه و تحلیل شوند و از اشتباهاتی که در برخورد با سایر فناوری‌ها روی
داده ‌است جلوگیری به عمل آید.

پروژه FramingNano یک پروژه دو سالانه‌ای است که در چارچوب برنامه ۷ توسعه
تحقیقات و فناوری اتحادیه اروپا و جهت حمایت از توسعه مسوولانه علم و
فناوری‌نانو ایجاد شده است. این پروژه با برگزاری نشست‌های آزاد بین‌المللی بین
دانشمندان، سازمان‌های غیردولتی، صنعتی و عمومی به دنبال بهبود توسعه چارچوب
مشترک دانش، اهداف و اقدامات مختلف برای تعیین راه‌و حل‌های قانونی عملی و
ساختارمند برای توسعه علم و فناوری‌نانو است.

نتیجه نهایی این پروژه به‌عنوان پیشنهاد به دولت‌ها ارائه خواهد شد تا نیازها و
اقدامات لازم را برای توسعه ایمن فناوری‌نانو در سطح اتحادیه اروپا و جهان
انجام دهند.

طبق گزارش منتشر شده ، فرانسه، آلمان، سوییس، هلند و انگلیس و برخی ازکشورهای
اسکاندیناوی از جمله کشورهای بسیار فعال اروپایی در زمینه تدوین مقررات در حوزه
فناوری‌نانو هستند. همچنین این گزاش مقیاس‌های داوطلبانه مختلف موجود و در حال
توسعه را نیز تشریح کرده است.

تدوین مقررات در زمینه فناوری‌نانو باید به عنوان یک موضوع پویا مدنظر قرار
گرفته و تکامل دانش علمی، کاربردهای مختلف و افکار عمومی را مدنظر قرار دهد.
بهبود مستمر باید بخشی از مدیریت فناوری‌نانو باشد. مقبولیت و مشارکت عمومی از
بنیان‌های توسعه علم و فناوری‌نانو هستند. این مورد در ایالات متحده آمریکا و
برخی کشورها مدنظر قرار گرفته است.

متن کامل این گزارش به طور رایگان از طریق نشانی
http://www.nanowerk.com/news/newsid=9289.php قابل دریافت است.