همایش استفاده از ادوات نانو در زمینه تولید مواد غذایی، بسته‌بندی و ایمنی آنها

دانشگاه لوند (Lund University) در کشور سوئد، همایش سه روزه‌ای با عنوان «ادوات نانو در زمینه تولید مواد غذایی، بسته‌بندی و ایمنی آنها» در روزهای ۲۹ سپتامبر تا ۱ اکتبر سال جاری میلادی برگزار می‌کند.

دانشگاه لوند (Lund University) در کشور سوئد، همایش سه روزه‌ای با عنوان
«ادوات نانو در زمینه تولید مواد غذایی، بسته‌بندی و ایمنی آنها» در روزهای ۲۹
سپتامبر تا ۱ اکتبر سال جاری میلادی برگزار می‌کند.

فناوری‌نانو اهمیت بسیار زیادی برای صنعت مواد غذایی و صنایع بسته‌بندی غذا
دارد.

محققان دانشگاه لوند از پیشگامان جهانی تولید نانوساختارها و تجزیه و تحلیل در
مقیاس نانو هستند. این دانشگاه برای رفع نیازهای صنعت و ارتقای دانش و آگاهی
آنها از تحقیقات حوزه علم و فناوری نانو، دوره‌های کاربردی مختلفی در این زمینه
برگزار کرده است.

این دوره‌ها اغلب در زمینه کاربردهای فعلی و آتی فناوری‌نانو در صنعت مواد
غذایی و ریسک‌های مربوط به نانوذرات بوده است. به طور کلی هدف از برگزاری این
دوره‌ها ارتقای دانش ذینفعان مختلف در زمینه محصولات و فرایندهای جدید
فناوری‌نانو است.

هدف از برگزاری این همایش، ارتقای دانش شرکت‌کنندگان در زمینه ادوات نانو مورد
استفاده در تولید و تجزیه و تحلیل مواد غذایی و بسته‌بندی آنها، در حال و آینده
است. همچنین به شرکت‌کنندگان اطلاعاتی در زمینه کاربردهای فعلی و آتی
نانوساختارها ارائه خواهد شد.

این همایش به دنبال ارتقای دانش‌شرکت‌کنندگان در زمینه فناوری‌نانو بوده تا
آنها بتوانند محصولات و فرایندهای جدیدی در این حوزه گسترده، ارائه کنند.