پرداخت حمایت‌های تشویقی به ۹۴۹ نفر از محققان در اسفند۸۷

کارگروه پیشران علم و فناوری‌ ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو از اسفندماه سال ۱۳۸۳ تاکنون به افرادی که در حوزه فناوری‌نانو فعالیت علمی- پژوهشی انجام داده‌اند، مبالغی را به‌عنوان حمایت تشویقی پرداخت کرده است.

کارگروه پیشران علم و فناوری‌ ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو از اسفندماه سال ۱۳۸۳ تاکنون به افرادی که در حوزه فناوری‌نانو فعالیت علمی- پژوهشی انجام داده‌اند، مبالغی را به‌عنوان حمایت تشویقی پرداخت کرده است.

این کارگروه در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۷ مبلغ ۷٫۷۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت حمایت تشویقی به ۹۴۹ نفر از محققان که مدارک آنها تا پایان نیمه اول اسفندماه ۱۳۸۷ بررسی و تأیید شده، پرداخت کرده است.

همچنین مابقی افرادی که نتیجه نهایی آنها در بخش اخبار حمایت‌های تشویقی سایت ستاد معرفی شده‌اند، چنانچه شماره حساب سیبای بانک ملی خود را به این ستاد ارسال کرده باشند حمایت آنها پرداخت خواهد شد. مبالغ پرداخت شده به تفکیک نوع مدرک و مبلغ در جدول زیر آمده است.
 

نوع حمایت تعداد (نفر) مبلغ (ریال)
ارائه مقاله در کنگره‌های خارج ار کشور ۴۳ ۳۸۷٫۵۰۰٫۰۰۰
استاد راهنمای پایان نامه دکتری ۶۹ ۶۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰
استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد ۳۱۵ ۹۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰
پایان نامه دانشجوی دکتری ۶۶ ۱٫۲۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰
پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد ۳۲۲ ۱٫۹۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰
چاپ کتاب ۶ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
مقاله ISI ۱۱۹ ۱٫۶۹۷٫۵۰۰٫۰۰۰
مقاله علمی پژوهشی ۵ ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰
برگزاری کنگره ۱ ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰
سفر اساتید ۱ ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰
مأموریت فناوری ۱ ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰