برگزاری دوره‌ آموزشی آشنایی با فناوری‌نانو در اصفهان

پژوهش‌سرای دانش‌آموزی شهید حجتی، از ۲۰ اسفند سال ۱۳۸۷، میزبان ۴۰ دانش‌آموز دختر اصفهانی در قالب دوره‌ آموزشی آشنایی با فناوری‌ نانو، است.

پژوهش‌سرای دانش‌آموزی شهید حجتی، از ۲۰ اسفند سال ۱۳۸۷، میزبان ۴۰ دانش‌آموز
دختر اصفهانی در قالب دوره‌ آموزشی آشنایی با فناوری‌ نانو، است.

در این دوره که با همکاری پژوهش‌سرای دانش‌آموزی بهرام افشاری برگزار می‌شود،
دکتر صدیقه واعظی‌فر؛ در رابطه با مفاهیم عمومی نانوذرات، مهندس زهره همتیان؛
در زمینه ابزارهای اندازه‌گیری نانوساختارها، مهندس مجتبی فدایی؛ در مورد
نانوابزارها به ارائه مطالب می‌پردازند.

شایان ذکر است؛ در پایان دوره، باشگاه نانو نیز برای دانش‌آموزان معرفی و گواهی
پایان دوره به آنها اعطاء خواهد گردید.

این برنامه با حمایت باشگاه نانو، وابسته به ستاد ویژه توسعه فناوری‌ نانو،
اجرا می‌گردد. سایر شهرستان‌هایی که تمایل به برگزاری دوره‌های مشابه دارند،
می‌توانند با باشگاه نانو (۶۶۵۵۴۳۴۸) تماس بگیرند.