راهنمای تهیه مقاله در پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو

طبق اعلام کمیته برگزاری پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو، راهنمای تهیه مقالات به صورت زیر اعلام می‌شود. با تشخیص کمیته داوران، تعدادی از مقالات به صورت پوستر و برخی دیگر به صورت سخنرانی ارائه می‌شوند. پس از تأیید مقاله، نوع ارائه (شفاهی یا پوستر) به فرد اطلاع داده خواهد شد. لذا الزامی است که همه افراد ابتدا مقاله خود را در قالب مقاله شفاهی تهیه و ارسال کنند.

طبق اعلام کمیته برگزاری پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو، راهنمای تهیه مقالات
به صورت زیر اعلام می‌شود. با تشخیص کمیته داوران، تعدادی از مقالات به صورت
پوستر و برخی دیگر به صورت سخنرانی ارائه می‌شوند. پس از تأیید مقاله، نوع
ارائه (شفاهی یا پوستر) به فرد اطلاع داده خواهد شد. لذا الزامی است که همه
افراد ابتدا مقاله خود را در قالب مقاله شفاهی تهیه و ارسال کنند.
لازم به ذکر است مقالاتی که قالب ذیل را رعایت نکنند داوری نخواهند شد.

مقاله شفاهی
۱٫ مقاله به زبان فارسی و بصورت فایل Word 2003 باشد.
۲٫ عنوان با فونت Tahoma اندازه ۱۴ Bold نوشته شود.
۳٫ نویسندگان: نام و نام خانوادگی با فونت Tahoma اندازه ۱۲ Bold (زیر نام
ارائه کننده خط کشیده شود)
۴٫ آدرس نویسندگان شامل نام دانشگاه و دانشکده: فونت Tahoma اندازه ۱۲ معمولی
۵٫ مقاله: شامل ۱٫ مقدمه و سابقه علمی، ۲٫ هدف اصلی، ۳٫ مواد و روشها، ۴٫ نتایج:
(شامل نمودار یا تصاویر مهم و ضروری)، ۵٫ بحث و نتیجه گیری و ۶٫ مراجع. (بین
۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ کلمه حاوی نمودار یا تصاویر بسیار مهم فونت Tahoma اندازه ۱۲
معمولی)

مقاله پوستر
نکته مهم: به انتخاب داوران هر بخش، به یک تا سه پوستر برتر به لحاظ محتوای
علمی، تنظیم مطالب پوستر در قالب پلات و نحوه ارائه به مراجعین، جوایزی ارزنده
اعطا خواهد شد. این دسته از افراد در یک زمان مشخص هر کدام ۵ دقیقه زمان ارائه
مقاله بصورت سخنرانی هم خواهند داشت. لذا تهیه و بهمراه داشتن ۵-۴ اسلاید کلیدی
از مقاله با نرم افزار Power point 2003 ضروری است.
پوسترها در اندازه ۸۰ (W)x120 (H) Cm و بصورت یکپارجه (Plot) شامل موارد ذیل
(با فونت فارسی و اندازه قابل خواندن از فاصله یک متری) تهیه شده و در محلهای
مخصوص بر اساس شماره اعلام شده در نامه پذیرش مقاله در زمان مقرر مطابق برنامه
همایش نصب گردد.
عنوان:
نویسندگان: (زیر نام ارائه کننده خط کشیده شود)
آدرس:
مقدمه و سابقه علمی:
هدف اصلی:
مواد و روشها:
نتایج: (شامل نمودار یا تصاویر مهم و ضروری)
بحث و نتیجه گیری:
مراجع:
حضور ارائه کننده در محل نصب پوستر در ساعات مقرر ضروری میباشد.

راهنمای تهیه اسلایدهای سخنرانی
با توجه به مدت ۱۵ دقیقه (۱۲ دقیقه ارائه و ۳ دقیقه پرسش و پاسخ) برای هر
سخنرانی حداکثر ۱۵-۱۲ اسلاید با نرم افزار Power point 2003 شامل عنوان و
اسامی، مقدمه و هدف (۳-۲)، مواد و روش کار (۴-۳)، نتایج (۵-۴) و نتیجه گیری کلی
(۲-۱) تهیه وابتدای جلسه به مسئول جلسه ارائه شود تا مطابق برنامه همایش آماده
ارائه گردد. ضمنادقت شود که تعداد کلمات در هر اسلاید از ۴۰-۳۰ کلمه با فونت
Tahoma اندازه ۳۶-۲۴ بیشتر نباشد. در انتخاب شکلها، نمودارها و جداول صرفا
مهمترین موارد در اسلایدهای بخش نتایج گنجانده شود. حضور به موقع و رعایت مدت
زمان سخنرانی بسیار حائز اهمیت است.