گزارش‌دهی نانومواد در کانادا اجباری می‌شود

دولت کانادا برای اولین بار در بین کشورهای مختلف دنیا، مقررات ملی گزارش‌دهی اجباری را در زمینه‌ی فناوری نانو ارائه کرده‌است. بر اساس این مقررات که در فوریه سال جاری میلادی ارائه شده است، شرکت‌های فعال در حوزه‌ی علم و فناوری نانو ملزم می‌شوند تا جزئیات نانومواد مهندسی‌‌شده‌ای را که در محصولات خود استفاده می‌کنند، به سازمان‌های محیط زیست گزارش کنند.

دولت کانادا برای اولین بار در بین کشورهای مختلف دنیا، مقررات ملی گزارش‌دهی
اجباری را در زمینه‌ی فناوری نانو ارائه کرده‌است. بر اساس این مقررات که در
فوریه سال جاری میلادی ارائه شده است، شرکت‌های فعال در حوزه‌ی علم و فناوری
نانو ملزم می‌شوند تا جزئیات نانومواد مهندسی‌‌شده‌ای را که در محصولات خود
استفاده می‌کنند، به سازمان‌های محیط زیست گزارش کنند.
اطلاعات جمع‌آوری‌شده در چارچوب این قانون، در ارزیابی ریسک‌های نانومواد
مهندسی‌شده و توسعه‌ی قوانین ایمنی مناسب برای حمایت از سلامت انسان و محیط
زیست، استفاده خواهند شد. کارشناسان پروژه‌ی فناوری نوظهور نانو (PEN) در سال‌های
اخیر برای مدیریت مسائل ایمنی فناوری نانو از رویکردهای نظارتی مختلفی استفاده
کرده‌اند. این کارشناسان بر این باورند که اقدام دولت کانادا گام بزرگی برای
حمایت از مصرف‌کنندگان و محیط زیست است. محصولات مبتنی بر فناوری نانو سریعاً
در حال توسعه است. به‌منظور تسریع در امر توسعه‌ی این فناوری و جلب اعتماد مردم
نسبت به استفاده از محصولات مختلف مبتنی بر آن، باید ریسک‌های بالقوه‌ی مربوط
به این فناوری شناسایی شوند. با وجود این دولت‌ها هنوز اطلاعات دقیقی از کمیت و
کیفیت ریسک‌های ممکن ذرات نانومقیاس مورد استفاده در محصولات ندارند. این
اطلاعات برای استفاده‌ی ایمن از فناوری نانو ضروری است.
تصمیم دولت کانادا برای ایجاد اولین برنامه‌ی ملی گزارش‌دهی اجباری مواد
نانومقیاس، گام مهمی است تا تضمین شود تدوین مقررات در زمینه‌ی فناوری نانو بر
اساس اطلاعات و دانش دقیق است.