ضرورت آموزش در زمینه‌ی فناوری نانو

آموزش از جمله زیرساخت‌هایی است که تأثیر زیادی بر تسریع توسعه‌ی کاربردهای مختلف فناوری نانو در صنایع مختلف خواهد داشت. تحقیقات مختلف مسئله‌ی آموزش در زمینه‌ی فناوری نانو را مدنظر قرار داده که نتایج آنها نشان می‌دهد آموزش علم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (STEM) از ضروریات توسعه‌ی آموزش در زمینه‌ی فناوری نانو است.

آموزش از جمله زیرساخت‌هایی است که تأثیر زیادی بر تسریع توسعه‌ی کاربردهای
مختلف فناوری نانو در صنایع مختلف خواهد داشت. تحقیقات مختلف مسئله‌ی آموزش در
زمینه‌ی فناوری نانو را مدنظر قرار داده که نتایج آنها نشان می‌دهد آموزش علم،
فناوری، مهندسی و ریاضیات (STEM) از ضروریات توسعه‌ی آموزش در زمینه‌ی فناوری
نانو است.
طبق پیش‌بینی روکو در سال ۲۰۰۳، تا سال ۲۰۱۵ در حوزه‌ی فناوری نانو، حدود دو
میلیون نیروی کار لازم است که برآورد می‌شود یک میلیون نفر از این میزان نیروی
کار در ایالات متحده‌ی آمریکا فعالیت کنند.
بر اساس تحقیقات پروژه‌ی فناوری‌های نوظهور نانو (PEN)، همینک بیش از ۵۰۰
تولیدکننده، محصولات مبتنی بر فناوری نانو تولید می‌کنند که این رقم به‌سرعت در
حال افزایش است. شواهد مختلف حاکی است علم و فناوری نانو تأثیر زیادی بر اقتصاد
جهان و تداوم رشد اقتصادی کشورها خواهد داشت.
اثرات غیر قابل انکار فناوری نانو بر جامعه و اقتصاد در نزد کسی پوشیده نیست.
توسعه‌ی پایدار این فناوری ‌نوظهور، نیازمند توسعه‌ی زیرساخت‌های مختلف در این
زمینه است که از آن جمله می‌توان به آموزش اشاره کرد که تأثیر زیادی بر تسریع
توسعه‌ی کاربردهای مختلف فناوری نانو در صنایع مختلف خواهد داشت.
تحقیقات مختلفی مسئله‌ی آموزش در زمینه‌ی فناوری نانو را مدنظر قرار داده که
نتایج آنها نشان می‌دهد آموزش علم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (STEM)، از
ضروریات توسعه‌ی آموزش در زمینه‌ی فناوری نانو است. در این زمینه در ایالات
متحده‌ی آمریکا دانش‌آموزان علاقه‌ی چندانی به این حوزه‌ها ندارند. دانش‌آموزان
مقطع چهارم هم‌سطح دانش‌آموزان دیگر کشورها هستند؛ اما دانش‌آموزان مقطع ۱۲
ضعیف‌ترند.
یکی دیگر از شاخص‌های موفقیت دانش‌آموزان در زمینه‌ی آموزش، کیفیت معلمان
آنهاست. کیفیت معلمان از دغدغه‌های اصلی هر حکومتی به شمار می‌رود. تعداد
معلمان باکفایت در این زمینه کم است؛ لذا آموزش مبانی علم و فناوری نانو به
آنها ضروری است و باید دروس مبتنی بر فناوری نانو در درس‌های مقاطع تحصیلی
مختلف گنجانده شود. البته در این مسیر لازم است معلمان نیز به اندازه‌ی کافی
ارتقایافته باشند تا توان ارائه‌ی مطالب فناوری نانو را به دانش‌آموزان داشته
باشند. در تمام مقاطع تحصیلی باید مطمئن شد که دانش‌آموزان مفاهیم این حوزه را
درک می‌کنند.
ارتقای سطح علمی معلمان و افزایش دانشِ دانش‌آموزان از مفاهیم علم و فناوری
نانو، از عوامل اصلی توسعه‌ی این آموزش در مقاطع تحصیلی مختلف است که
سیاست‌گذاران این حوزه باید آن را مدنظر قرار دهند.