حمایت از فعالیت‌های شش گروه مروج فناوری نانو

در ادامه برنامه حمایتی باشگاه نانو (وابسته به کارگروه ترویج ستاد ویژه توسعه فناوری نانو)، ۱۱ برنامه ترویجی در حوزه دانش‌آموزی و دانشجویی کشور، در اسفند ماه ۱۳۸۷ برگزار شد.

در ادامه برنامه حمایتی باشگاه نانو (وابسته به کارگروه ترویج ستاد ویژه توسعه فناوری نانو)، ۱۱ برنامه ترویجی در حوزه دانش‌آموزی و دانشجویی کشور، در اسفند ماه ۱۳۸۷ برگزار شد.

حوزه دانش آموزی با اختصاص ۷۲ درصد این برنامه‌ها به خود، توانسته با برگزاری ۲ سمینار دبیران، ۱ سمینار دانش‌آموزی و ۵ دوره کارگاهی دانش‌آموزی، در مجموع ۳۰۰ دانش‌آموز و ۲۵۰ دبیر را با موضوع علوم و فناوری نانو آشنا نماید.

حوزه دانشجویی نیز با برگزاری ۱ سمینار تخصصی و ۲ سمینار عمومی، زمینه آشنایی ۲۵۰ دانشجو را با این موضوع فراهم نموده‌است.

از این میان، گزارش کامل ۶ دوره به دفتر باشگاه ارسال شده که در مجموع مبلغ ۳۷ میلیون ریال به این برنامه‌ها اختصاص یافته است.

شایان یاد‌آوری است که این دوره‌ها در شهرستان‌های اصفهان، تهران، زنجان، کرج و گرگان، برگزار گردیده ‌است.

دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی، پژوهش‌سراها و سایر مراکز علمی تحقیقاتی که تمایل به برگزاری دوره‌های آشنایی با فناوری نانو دارند، می‌توانند با باشگاه نانو (۶۶۵۵۴۳۴۸-۰۲۱) تماس حاصل نمایند. این باشگاه علاوه بر حمایت مالی، می‌تواند متقاضیان را در تأمین مدرس و تدوین محتوا نیز یاری رساند. استان‌هایی که تاکنون از سهمیه حمایت تشویقی خود استفاده ننموده‌اند، در اولویت هستند.