دوره آموزشی آشنایی با فناوری نانو در دانشگاه آزاد اسلامی- واحد شهر ری

انجمن علمی نانوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد شهر ری، دوره آموزشی آشنایی با اصول و مبانی فناوری نانو را برای صد تن از دانشجویان این دانشگاه، برگزار می‌نماید.

انجمن علمی نانوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد شهر ری، دوره آموزشی آشنایی
با اصول و مبانی فناوری نانو را برای صد تن از دانشجویان این دانشگاه، برگزار
می‌نماید.

این دوره، به همت شرکت توسعه فناوری مهرویژن و حمایت باشگاه نانو از تاریخ
۳/۲/۸۸ آغاز می‌گردد.

ابوذر سهرابی جهرمی، دانشجوی دکتری دانشکده مواد – دانشگاه صنعتی شریف، طی ۸
جلسه، در رابطه با تاریخچه و مسیر نمای فناوری ‌نانو، نانوساختارها، مبانی
فیزیک فناوری‌ نانو، ابزارشناسی و مشخصه‌یابی نانوساختارها به ارائه مطالب
خواهد پرداخت.