آشنایی بیش از ۴۰ دانش‌آموز شهرقدسی با فناوری نانو

بیش از ۴۰ دانش‌آموز دختر شهرقدسی در آغاز ترم دوم سال تحصیلی ۸۸-۸۷ طی یک دوره آموزشی با مبانی فناوری نانو و کاربرد آن در علوم زیستی، آشنا شدند.

بیش از ۴۰ دانش‌آموز دختر شهرقدسی در آغاز ترم دوم سال تحصیلی ۸۸-۸۷ طی یک دوره آموزشی با مبانی فناوری نانو و کاربرد آن در علوم زیستی، آشنا شدند.

این دوره به‌همت شرکت توسعه فناوری مهرویژن، در پژ‍وهش‌سرای دانش‌آموزی شهرقدس برگزار شد و در آن آیدا خلیقی (کارشناس ارشد شیمی معدنی) در مورد مبانی فناوری نانو و آشنایی با نانوساختارها و علیرضا صاحبی (کارشناس اصلاح نباتات) در رابطه با کاربرد فناوری نانو در علوم زیستی، نانوساختارهای زیستی (ماهیت و کاربرد آنها)، نانو زیست فناوری و زیست نانو فناوری، به آموزش دانش‌آموزان پرداختند.

گفتنی است؛ جلسه‌ای به‌منظور ارائه پژوهش‌های گروهی دانش‌آموزان با محوریت نانو، به‌همراه نمایش فیلم با موضوع آشنایی با فناوری نانو، ۱۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸، برگزار خواهد شد.

مراکز آموزشی، پژوهش‌سراها و دیگر شهرستان‌هایی که تمایل به برگزاری دوره‌های مشابه دارند، می‌توانند با باشگاه نانو(۶۶۵۵۴۳۴۸-۰۲۱) تماس بگیرند. این باشگاه علاوه بر حمایت مالی، می‌تواند این مجموعه‌ها را در تأمین مدرس و تدوین محتوا یاری رساند.