توانایی مهار رشد سلول‌های سرطانی به‌کمک نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم

گروهی از پژوهشگران دانشگاه تهران، با مشاهده نتایج واکنش نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم با پروتئین میکروتوبول مغز گوسفند، روشی را برای مهار رشد سلول‌های سرطانی پیشنهاد کردند.

گروهی از پژوهشگران دانشگاه تهران، با مشاهده نتایج
واکنش نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم با پروتئین میکروتوبول مغز گوسفند، روشی
را برای مهار رشد سلول‌های سرطانی پیشنهاد کردند.

زهرا نقدی قشلایی، محقق این طرح می‌گوید: “برای مطالعه اثر نانوذرات
دی‌اکسید تیتانیوم بر مکانیسم سلول‌ها، از واکنش نانوذرات دی‌اکسید
تیتانیوم با پروتئین میکروتوبول مغز گوسفند استفاده کردیم. این پروتئین
شباهت زیادی با نوع انسانی آن دارد و غیر از مغز در همه بافت‌های بدن یافت‌
می‌شود. از سویی دیگر، این پروتئین نقش زیادی در مکانیسم سلول‌ها داشته و
هرگونه اختلال در آن، به‌عنوان عاملی مضر برای بدن به‌شمار می‌آید”.

این محقق در مورد چگونگی انجام این پژوهش گفت: “ابتدا مغز تازه گوسفند را
با بافرهای مخصوص هموژنایز کرده، سپس در سرما و گرما، این ماده را، به‌صورت
متناوب سانتریفوژ و پروتئین مورد نظر را از آن استخراج نمودیم. در ادامه،
اثر نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم را در غلظت‌های مختلف، روی پلیمریزاسیون
پروتئین دیمر به فیلامنت با روش توربیدومتری در دستگاه اسپکتروسکوپی UV
مطالعه نموده و در ادامه، به پژوهش بر روی تشکیل فیلامنت‌ها به‌کمک
میکروسکپ الکترونی پرداختیم. در پایان، اثر نانوذرات بر ایجاد بریدگی در
پروتئین را مورد بررسی قرار دادیم”.

نقدی در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، گفت: “در این
پژوهش، نانوذره دی‌اکسید تیتانیوم، یکبار تحت اشعه UVو بار دیگر بدون اشعه
UV قرار گرفت که نتایج حاکی از آن است که نانوذره‌ای که تحت UV قرار
گرفته‌است، باعث بریده شدن و از بین رفتن سلول‌های پروتئین نام برده،
می‌شوند. از این‌رو، از نتایج این پژوهش، می‌توان در مهار رشد سلول‌های
سرطانی بهره گرفت”.

جزئیات این پژوهش که به‌عنوان بخشی از پروژه کارشناسی ارشد زهرا نقدی
قشلایی و با همکاری دکتر غلامحسین ریاضی و دکتر شهین احمدیان استادیار مرکز
تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران انجام گردیده، در
مجله Acta Biochimica et Biophysica Sinica(جلد۴۰، صفحات ۷۸۲-۷۷۷، سال۲۰۰۸)

منتشر شده‌است.