تشکیل کمیته ویژه بررسی مسائل اجتماعی فناوری‌نانو در هلند

وزارت امور اقتصادی کشور هلند کمیته ملی بحث و بررسی مسائل اجتماعی و اخلاقی فناوری‌نانو را ایجاد کرد. این کمیته وظیفه دارد تا ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۰ میلادی، بحث‌های ملی در زمینه علم و فناوری‌نانو را سازماندهی کند.

New Page 1

وزارت امور اقتصادی کشور هلند کمیته ملی بحث و بررسی مسائل اجتماعی و اخلاقی فناوری‌نانو را ایجاد کرد. این کمیته وظیفه دارد تا ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۰ میلادی، بحث‌های ملی در زمینه علم و فناوری‌نانو را سازماندهی کند.

اعضای این کمیته ۹ نفره از اساتید مطرح دانشگاه‌های مختلف انتخاب شده‌اند.
دو وظیفه اصلی این کمیته عبارتند از:

  1.  توسعه و تدوین یک برنامه عمومی در زمینه فناوری‌نانو با همکاری گروه‌های ذینفع مرتبط در کشور هلند؛

  2.  با اتکا بر این برنامه، بحث‌های اجتماعی برای بررسی جنبه‌های اخلاقی، اجتماعی و زیست‌محیطی فناوری‌نانو و کاربردهای آن، تشویق و تسهیل شود.

فعالیت‌های این کمیته باید از سایر فعالیت‌ها و بحث‌های موجود مستقل بوده و از سایر فرایند‌های تصمیم‌گیری مربوطه در دولت ملی هلند که دربرگیرنده نمایندگان گروه‌های مختلف جامعه هلندی است، منفک باشد.

کمیته مذکور باید تا ۱۵ دسامبر سال جاری میلادی برنامه عمومی خود را به وزارت امور اقتصادی گزارش کرده و در ۱۵ دسامبر آن را منتشر کند.

همچنین این کمیسیون باید تا ۱۵ می سال ۲۰۱۰ گزارش مقدماتی خود را به وزیر مربوطه ارائه کرده و تا ۱ ژانویه ۲۰۱۱ گزارش نهایی خود را ارائه نماید.