پرداخت حمایت‌های تشویقی به ۲۲۷ نفر از محققان

کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو از اسفندماه سال ۱۳۸۳ تاکنون به افرادی که در حوزه فناوری‌نانو فعالیت علمی- پژوهشی انجام داده‌اند، مبالغی را به‌عنوان حمایت تشویقی پرداخت کرده است.

کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو از اسفندماه سال ۱۳۸۳ تاکنون به افرادی که در حوزه فناوری‌نانو فعالیت علمی- پژوهشی انجام داده‌اند، مبالغی را به‌عنوان حمایت تشویقی پرداخت کرده است.

این کارگروه در تاریخ ۱۳/۰۲/۱۳۸۸ مبلغ ۱,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال بابت حمایت تشویقی به ۲۲۷ نفر از محققان که مدارک آنها در نیمه دوم اسفندماه ۱۳۸۷ بررسی و تأیید شده، پرداخت کرده است.

همچنین افرادی که نام آنها در نیمه دوم اسفندماه ۱۳۸۷ اعلام شده است ولی پرداختی به آنان صورت نگرفته است، چنانچه مشکلات آیین‌نامه‌ای مانند شرکت در همایش‌های دانشجویی برای دریافت قسط دوم نداشته باشند، حتماً مشکل شماره حساب داشته‌اند و باید شماره حساب خود را به آدرس hrdc@nano.ir ایمیل کنند. به عنوان مثال ممکن است برخی دانشجویان شماره حساب ارسال کرده باشند ولی شماره حساب استاد راهنمای خود را ارسال نکرده باشند، که در این صورت تا ارسال شماره حساب استاد راهنمایشان مبلغی به حساب آنان واریز نخواهد شد و یا برخی افراد شماره حساب به نام فردی دیگر ارسال کرده باشند که در این صورت نیز وجهی به حساب آنان واریز نخواهد شد.

مبالغ پرداخت شده به تفکیک نوع مدرک و مبلغ در جدول زیر آمده است.
 

نوع حمایت تعداد (نفر) مبلغ (ریال)
ارائه مقاله در کنگره‌های خارج ار کشور ۱۸ ۱۰۵٫۵۰۰٫۰۰۰
پایان‌نامه دکتری(استاد راهنما) ۱۹ ۱۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰
پایان‌نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما) ۵۶ ۱۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰
پایان‌نامه دکتری (دانشجو) ۱۹ ۳۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰
پایان‌نامه کارشناسی ارشد (دانشجو) ۵۶ ۳۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰
مقاله علمی پژوهشی ۱ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
مقاله ISI ۵۸ ۸۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰
کل ۲۲۷ ۱٫۹۸۷٫۵۰۰٫۰۰۰