تولید نیمه‌صنعتی نانو ساختارهای اکسید فلزی در ایران

به همت محققان پژوهشگاه صنعت نفت، واحد نیمه‌صنعتی تولید نانو ساختارهای اکسید فلزی و نانو کاتالیست‌ها در روز سه شنبه ۲۲/۰۲/۱۳۸۸ در این پژوهشگاه راه‌اندازی می‌شود.

به همت محققان پژوهشگاه صنعت نفت، واحد نیمه‌صنعتی تولید نانو ساختارهای اکسید فلزی و نانو کاتالیست‌ها در روز سه شنبه ۲۲/۰۲/۱۳۸۸ در این پژوهشگاه راه‌اندازی می‌شود.
دکتر علیمراد رشیدی در رابطه با این طرح گفت: این فناوری یک روش جدید با صرفه اقتصادی بالاست که به‌وسیله‌ی پژوهشگاه ثبت اختراع و راه‌اندازی شده است.
در این روش که نوع خاصی از رسوب‌گذاری بخار شیمیایی است، نانو ساختارهای فلزی مختلف با اندازه‌های کنترل شده در ابعاد نانومتر تولید می‌شوند.
وی همچنین افزود: این فناوری چند منظوره، تولید بسیاری از نانو کاتالیست‌های صنعت نفت را امکان‌پذیر می‌شود.
اطلاعات تکمیلی در رابطه با عملکرد این واحد نیمه‌صنعتی را روزهای آینده از همین سایت پیگیری نمایید.