همکاری روسیه و فنلاند در زمینه فناوری‌نانو

در روزهای ۲۸ و ۲۹ آوریل سال جاری میلادی، نمایندگان ستاد فناوری‌نانوی روسیه (RUSNANO) و سازمان توسعه فناوری‌نانوی فنلاند (FinNano)، در سن‌پیترزبورگ، راهکارهای انجام پروژه‌های مشترک در حوزه فناوری‌نانو را بررسی کردند.

در روزهای ۲۸ و ۲۹ آوریل سال جاری میلادی، نمایندگان ستاد فناوری‌نانوی روسیه
(RUSNANO) و سازمان توسعه فناوری‌نانوی فنلاند (“FinNano”)، در سن‌پیترزبورگ،
راهکارهای انجام پروژه‌های مشترک در حوزه فناوری‌نانو را بررسی کردند.

به گفته دمیتری لیسنکوف،دبیر ستاد فناوری‌نانوی روسیه، این ستاد پروژه‌هایی را
که در حال حاضر ارزیابی می‌شوند را به همتای فنلاندی معرفی کرده است تا آنها در
زمینه کمک به تامین مالی آنها تصمیم‌گیری کنند. همچنین طرف فنلاندی نیز
پروژ‌ه‌های خود را که نیازمند همکاری طرف روسی در آنها است، ارائه کرده است.
لیسنکوف خاطرنشان کرده است که آنها در کوتاه مدت به دنبال سازماندهی بحث‌های
نظری در زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری هستند.

استفاده از تجربه کشور فنلاند در زمینه تجاری‌سازی محصولات و خدمات ابداعی،
بخصوص در زمینه علم و فناوری‌نانو برای روسیه که در سال‌های اخیر
سرمایه‌گذاری‌های کلانی در این زمینه انجام داده است، بسیار حایز اهمیت است.

برخی از اهداف اصلی این توافق‌نامه همکاری عبارتند از:

• اجرای سیاست‌های دولتی در زمینه فناوری‌نانو؛
• تجاری‌سازی فعالیت‌های علمی و فنی در قلمرو فناوری‌نانو؛
• ارتقای پروژه‌های زیرساختی در جهت توسعه و تجاری‌سازی کاربردهای فناوری‌نانو؛
• آموزش متخصصان فعال در این زمینه.

تعداد شرکت‌های فعال فنلاند در زمینه فناوری‌نانو به بیش از سه برابر افزایش
یافته و طی ۴ سال تعداد آنها از ۶۵ شرکت به بیش از ۲۰۰ شرکت افزایش یافته است.
سرمایه‌گذاری خصوصی در زمینه فناوری‌نانو در این کشور بیشتر از میزان
سرمایه‌گذاری دولت در این زمینه است. بیشتر شرکت‌های فناوری‌نانوی فنلاند نیز
در زمینه‌های پزشکی، صنایع شیمیایی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و ذخیره انرژی
فعالیت می‌کنند.