پروژه جامع اروپا برای توسعه آموزش فناوری‌نانو

کشورهای اروپایی در قالب پروژه NANOYOU بیش از ۳۰هزار دانش‌آموز خود را در زمینه علم و فناوری‌نانو آموزش می‌دهند. هدف از طراحی این پروژه، ارتقای سطح آگاهی جوانان اروپایی در زمینه فناوری‌نانو است.

کشورهای اروپایی در قالب پروژه NANOYOU بیش از ۳۰هزار دانش‌آموز خود را در زمینه علم و فناوری‌نانو آموزش می‌دهند. هدف از طراحی این پروژه، ارتقای سطح آگاهی جوانان اروپایی در زمینه فناوری‌نانو است. این پروژه افراد ۱۱ تا ۱۸ سال را از طریق برنامه‌های مدارس در ۲۰ کشور عضو اتحادیه اروپا و دولت‌های مربوطه، پوشش خواهد داد. البته برنامه‌های دیگری نیز برای آموزش افراد بین ۱۹ تا ۲۵ سال، در مراکز علمی مختلف اروپا ارائه خواهد شد.

در حالی که برنامه ششم توسعه تحقیقات و فناوری اتحادیه اروپا (FP6)، طرح‌های بسیار خوبی برای آگاه کردن مردم از علم و فناوری‌نانو ارائه کرده است، اما هیچ کدام از آنها به طور خاص بر قشر جوان تمرکز نکرده‌اند و فعالیت‌های آنها در سطح مدارس انجام نشده است.

NANOYOU با برپایی نمایشگاه‌های موقتی، بازی‌های رایانه‌ای ابداعی، طرح‌های تجربی و آنلاین و برگزاری کارگاه‌ها، به دنبال ارتقای بحث‌های عمومی در زمینه فناوری‌نانو بوده و تلاش می‌کند آگاهی شرکت‌کنندگان در این پروژه را در زمینه جنبه‌های اخلاقی، اجتماعی و قانونی فناوری‌نانو ارتقا دهد.

محتوای برنامه‌های NANOYOU متعادل و به روز شده، و با تهیه مواد آموزشی برای معلمان، سطح دانش علمی آنها و سایر پرسنل همکار ارتقا یافته، تا بتوانند به طور اثربخش برنامه‌های NANOYOU را اجرا کنند.

NANOYOU، کنسرسیوم قدرتمندی از همکاران با تجربه در زمینه فناوری‌نانو، متدولوژی آموزشی، ارتباطات علمی و سازمان‌های برتر و با تجربه در زمینه فعالیت‌های ارتباطاتی در سطح مدارس و مراکز علمی است.