تلاش استرالیا برای توسعه پایدار فناوری‌نانو

دولت والز جنوبی استرالیا (NSW) پاسخ خود را در زمینه استفاده از کاربردهای علم و فناوری‌نانو، به کمیته قانون‌گذاری این ایالت ارائه کرده است.


New Page 1

دولت والز جنوبی استرالیا (NSW) پاسخ خود را در زمینه
استفاده از کاربردهای علم و فناوری‌نانو، به کمیته قانون‌گذاری این ایالت
ارائه کرده است.

به گفته جودی مک کی، وزیر علوم و تحقیقات پزشکی، پاسخ دولت بر مکانیزم‌هایی
تاکید دارند که در عین ارتقای نوآوری و توسعه صنعتی فناوری‌نانو، به دنبال
تضمین ایمنی بهره‌برداری از کاربردهای مختلف این فناوری نیز هستند.

به اعتقاد دولت‌مردان والز جنوبی، در صورتی که مکانیزم‌های مناسبی برای
حفاظت از کارکنان، مصرف‌ کنندگان و محیط زیست توسعه داده شوند، فناوری‌نانو
باعث ارتقای بهره‌وری، اشتغال‌زایی و حفظ محیط زیست خواهد شد.

در این راستا و جهت ارتقای توسعه فناوری‌نانو در والز جنوبی، دولت NSW
پیشنهادات زیر را ارائه کرده است:

  • ایجاد کمیته هماهنگ کننده سیاست‌گذاری فناوری‌نانو
    برای هماهنگ کردن سیاست‌های دولت NSW در زمینه علم و فناوری‌نانو؛

  • ایجاد شبکه آزمایشگاهی علم و فناوری‌نانو برای
    تعیین مشخصات و ارزیابی سم‌شناسی نانومواد.

همچنین دولت NSW با سایر سازمان‌ها و دولت‌های مرتبط
همکاری می‌کند تا با تجاری‌سازی این فناوری به افزایش رفاه ملی کمک کند.

برای توسعه پایدار فناوری‌نانو باید مطمئن شد که قوانین مناسبی در این
زمینه وجود دارند. لذا پیشنهادات دولت NSW باعث ارتقای پیشگامی این ایالت
در زمینه توسعه فناوری‌نانو شده و اشتغال‌زایی را در این منطقه افزایش
می‌دهد.