طرح ایجاد کمیته عربی فناوری‌نانو

شرکت‌کنندگان و نمایندگان کشورهای عربی در دوحه قطر، خواستار ایجاد کمیته عربی فناوری‌نانو شدند تا از طریق آن مسائل مختلف مربوط به این فناوری را بررسی کنند.


نشست کارشناسان کشورهای عربی برای بررسی مسائل اخلاقی علم و فناوری‌نانو در دوحه قطر، توسط دفتر یونسکو برگزار شد. در پایان این نشست، شرکت‌کنندگان و نمایندگان کشورهای عربی، خواستار ایجاد کمیته عربی فناوری‌نانو شدند تا از طریق آن مسائل مختلف مربوط به این فناوری را بررسی کنند.

طرح ایجاد کمیته عربی فناوری‌نانو (ACON)از سوی مخلص سوان از دانشگاه القدس (واقع در رژیم اشغالگر قدس) مطرح شده‌‌بود! او هدف از ایجاد این مرکز را بررسی موضوعات فناوری نانو و ساخت مولکولی به‌منظور برنامه‌ریزی برای استفاده‌ی مسئولانه از کاربردهای مختلف این فناوری اعلام کرده است.

طبق اظهارات او، رسالت ACON، افزایش آگاهی عامه‌ی مردم و دیگر ذی‌نفعان، از مزایا و ریسک‌های فناوری نانو، و کمک به تدوین و اجرای برنامه‌های متعادلِ جامع برای استفاده‌ی مسئولانه از این فناوری نوظهور خواهد بود.

بررسی استفاده از کاربردهای فناوری‌نانو در حوزه‌هایی چون: مساله کمبود آب، بیماری‌های مسری، کاهش هزینه‌های تجهیزات الکتریکی و ادوات ذخیره نیرو از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده این کمیته است.