ایران عضو هیئت رئیسه کمیته بین‌المللی استانداردسازی فناوری نانو شد

در هشتمین اجلاس کمیته بین المللی استانداردسازی فناوری نانو در آمریکا، جمهوری اسلامی ایران با کسب ۱۱ رأی موافق از کل ۱۲ رأی به عنوان نماینده خاورمیانه و شمال آفریقا در هیئت رئیسه این کمیته انتخاب شد.


در هشتمین اجلاس کمیته بین المللی استانداردسازی فناوری نانو ، جمهوری اسلامی ایران با کسب ۱۱ رأی موافق از کل ۱۲ رأی به عنوان نماینده خاور میانه و شمال آفریقا به عضویت هیئت رئیسه این کمیته انتخاب شد.

کمیته بین‌المللی استانداردسازی فناوری نانو در سال ۲۰۰۵ با عنوان کمیته فنی ISO/TC229 در سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ISO) ایجاد گردید. در حال حاضر این کمیته شامل ۳۲ کشور عضو اصلی و ۸ کشور عضو ناظر بوده و با تعداد زیادی از سازمان‌های مهم استانداردسازی در جهان از جمله IEC، CEN ، ANSI و … همکاری دارد.

رئیس این کمیته آقای دکتر پیتر هتو از مؤسسه استاندارد انگلستان (BSI) است و رهبری کمیته‌های چهارگانه تخصصی این کمیته به عهده افرادی از کشورهای ژاپن، آمریکا، کانادا و چین قرار دارد. مدیریت و راهبری این کمیته توسط یک هیئت ویژه به نام هیئت مشاوران رئیس (CAG ) انجام می‌شود که در آن علاوه بر رئیس کمیته و مدیران کارگروههای تخصصی چهارگانه، چند کشور به نمایندگی از چهار منطقه جغرافیایی آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکا، خاورمیانه و شمال آفریقا حضور دارند که به صورت گردشی هر دوسال یکبار با رأی‌گیری از کشورهای عضو تعیین می شوند.

در آخرین رأی‌گیری انجام شده که در نشست هشتم در آمریکا انجام شد جمهوری اسلامی ایران با کسب ۱۱ رأی موافق از کل ۱۲ رأی توانست به عنوان نماینده خاور میانه و شمال آفریقا در هیئت رئیسه کمیته بین‌المللی استانداردسازی فناوری نانو حضور یابد.

در این رأی گیری همچنین انگلستان به عنوان نماینده اروپا و استرالیا به عنوان نماینده آسیا و اقیانوسیه پذیرفته شدند.