مقاومت به خوردگی فلزات به کمک نانوساختار اکسید سریم افزایش می‌یابد

پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس، نانوساختار اکسید سریم را به‌عنوان جایگزینی مناسب‌ برای پوشش‌دهی آلیاژهای آلومینیم با استفاده از کرومات سمی معرفی کردند که این نانوساختار مقاومت به خوردگی بیشتر فلزات و آلیاژها را افزایش ‌می‌دهد.

پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس، نانوساختار اکسید سریم را به‌عنوان جایگزینی
مناسب‌ برای پوشش‌دهی آلیاژهای آلومینیم با استفاده از کرومات سمی معرفی کردند
که این نانوساختار مقاومت به خوردگی بیشتر فلزات و آلیاژها را افزایش ‌می‌دهد.

حسین حسن‌نژاد در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو گفت: «طی
سال‌های اخیر، پوشش‌های نانواکسید سریم تهیه شده به روش سل- ژل به دلیل داشتن
ویژگی‌های عالی، نظیر خلوص شیمیایی بسیار زیاد، کنترل درجه هموژن پوشش، توانایی
کنترل تغییر فاز و میکروساختار، کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف از جمله
اپتیکی، پزشکی و خوردگی پیدا کرده است، همچنین می‌توان از این نانوساختار جهت
ساخت سنسورهای گاز، بهره گرفت».

مهندس حسن‌نژاد در رابطه با مراحل ایجاد پوشش‌های نانوساختار اکسید سریم روی
آلیاژهای آلومینیم گفت: «ابتدا محلول سل از انحلال کلرید سریم هپتا هیدرال در
اتانول مطلق تهیه می‌شود. سپس برای بررسی اثر اسید استیک، این اسید با نسبت‌های
مولی مختلف نسبت به کلرید سریم به آرامی به محلول سل اضافه می‌گردد.

برای انجام فرآیند پوشش‌دهی نمونه‌های آلومینیمی، نمونه‌ها با سرعت ثابت درون
محلول سل فرو برده می‌شوند و پس از سپری شدن مدت زمان ۵ دقیقه، نمونه‌ها به
آرامی از محلول سل خارج و در مجاورت هوا برای مدت زمان ۲ ساعت قرار می‌گیرند تا
خشک شوند. سپس برای به دست آوردن پوشش مناسب و متراکم، نمونه‌ها تحت عملیات
حرارتی قرار می‌گیرند. همچنین عملیات حرارتی برای بررسی اثر دمای عملیات حرارتی
در دماهای مختلف۱۵۰ تا ۵۰۰ درجه سانتی‌گراد برای مدت زمان ۳۰ دقیقه انجام
می‌شود».

دانشجوی دکتری مهندسی مواد دانشگاه تربیت مدرس، تصریح کرد: «فرایند پوشش‌دهی
اکسید سریم به روش سل-ژل فرآیند آسانی است و عدم نیاز به تجهیزات گران قیمت،
دمای بالا، خلاء و مهارت تکنسین، می‌تواند کمک شایانی به صنعتی و تجاری شدن این
پوشش‌دهی نماید».

جزئیات این پروژه که در قالب پروژه کارشناسی ارشد مهندس حسین حسن‌نژاد با
راهنمایی دکتر تقی شهرابی فراهانی و مشاوره دکتر علیرضا صبور روح اقدم انجام
شده، در
در مجله Rare metals (جلد ۲۸، صفحات ۱۰۱-۹۸، سال ۲۰۰۹) منتشر شده است.