حمایت‌ ویژه از پایان نامه‌های مرتبط با استانداردسازی فناوری نانو

ستاد ویژه‌ی توسعه فناوری نانو طرح «حمایت ویژه از پایان‌نامه‌های با موضوع مرتبط با استاندارد و ایمنی فناوری نانو» را اجرا می‌کند.

ستاد ویژه‌ی توسعه فناوری نانو طرح «حمایت ویژه از پایان‌نامه‌های با موضوع مرتبط با استاندارد و ایمنی فناوری نانو» را اجرا می‌کند.

هدف از اجرای این طرح، هدایت پایان‌نامه‌های دانشجویان و استفاده از توان علمی محققان و دانشجویان کشور، در راستای تهیه و تدوین استانداردهای فناوری نانو با توجه به اولویت‌های کشور در سطوح ملی و بین‌المللی است.

 این طرح با همکاری بخش حمایت‌های تشویقی کارگروه توسعه منابع انسانی و کمیته استانداردسازی نانو اجرا خواهد شد.

 در این راستا کمیته استانداردسازی فناوری نانو ایران با همکاری استادان دانشگاه‌ها و اعضای کارگروه‌های تخصصی خود، تعدادی موضوع را برای تعریف پایان‌نامه‌هایی در زمینه روش‌های استاندارد اندازه‌گیری، تعیین مشخصات و ویژگی‌های نانومواد و محصولات فناوری نانو و همچنین تهیه و تدوین روش‌های استاندارد برای تعیین ایمنی و سلامت نانومواد و محصولات فناوری نانو مشخص نموده است.

 دانشجویانی که موضوعات پایان‌نامه‌های خود را مطابق یکی از این عناوین انتخاب کنند و نتایج کار خود را مطابق دستورالعمل‌ها و قالب‌های اعلام شده از طرف کمیته استانداردسازی فناوری نانو، به این کمیته ارائه کنند، در صورت تأیید به‌وسیله‌ی هیئت داوری این کمیته، از حمایت ویژه علاوه‌بر حمایت عادی کارگروه توسعه منابع انسانی برخوردار خواهند شد.

 سقف مبالغ تشویقی ویژه
کارشناسی ارشد ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
دکتری ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

برای اطلاع از موضوعات پایان نامه‌ها و شرایط حمایت به صفحه استاندارد مراجعه کنید.