تاثیر فناوری‌نانو بر بازار انرژی

در گزارش جدید ساینتیفیکا، وضعیت کنونی بازار و پیش‌بینی‌های واقعی ۵ سال آینده آن ارائه و مجموعه کاربردهای فناوری‌نانو که می‌توانند در حوزه انرژی استفاده شوند، بررسی شده‌اند.

از آغاز قرن ۲۱ میلادی، درباره چگونگی تاثیر فناوری‌نانو بر حوزه‌ انرژی
بحث‌های مختلفی مطرح شده است. اما تاکنون اثرات بالقوه فناوری‌نانو بر این حوزه
با راه‌و‌حل‌های واقعی منطبق نبوده است.

اولین گزارش موسسه ساینتیفیکا در سال ۲۰۰۷، تا حدودی ابهامات این حوزه را رفع
کرده و تاثیر فناوری‌نانو بر پیل‌های سوختیِ مورد استفاده در خودروها و کاهش
قیمت انرژی خورشیدی مورد استفاده در الکتریسیته، تا حد قیمت سوخت‌های فسیلی را،
تشریح نمود. در حقیقت در آن گزارش مطرح شد که می‌توان با استفاده از کاربردهای
مختلف فناوری‌نانو، کارایی انرژی را از طریق تکنیک‌های ذخیره انرژی بهتر و
خودروهای سبک‌تر افزایش داد.

اما از دوره زمانی ژانویه ۲۰۰۷ تا امروز ما شاهد دگرگونی‌های چشمگیری در بخش
انرژی بوده‌ایم. در این دوره زمانی ما شاهد بودیم که قیمت نفت به بشکه‌ای نزدیک
به ۱۵۰ دلار افزایش یافته و سپس مجددا تا ۴۰ دلار نیز کاهش یافت. با افزایش افت
و خیز قیمت نفت، کارشناسان انرژی به دنبال راه‌کارهایی هستند تا استفاده از
راه‌کارهای انرژی جایگزین نفت را مقرون به صرفه سازند و شکاف قیمت آنها را با
قیمت نفت، کاهش دهند.

در گزارش ۲۰۰۹ ساینتیفیکا تلاش شده است به سوالات زیر پاسخ داده شود:

• تغییر سیاست‌های کنونی در ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای دنیا، به چه
نحوی تاثیر فناوری‌نانو در کاربردهای انرژی را تحت تاثیر قرار خواهد داد؟

• در آینده نزدیک، بازارهای اعتباری توسعه فناوری‌نانو برای منابع انرژی
جایگزین را چگونه تحت تاثیر قرار می‌دهند؟

• وضعیت کنونی فناوری پیل‌های سوختی هیدروژنی چگونه است؟ و فناوری‌نانو به چه
نحوی در این زمینه ایفای نقش خواهد کرد؟

• وضعیت پیل‌های خورشیدی مبتنی بر فیلم نازک چگونه خواهد شد؟ و آیا فناوری‌نانو
قادر است بدون یارانه دولتی، قیمت‌های این فناوری را رقابتی نماید؟

• مدل کسب‌و‌کاری مناسب برای شرکت‌های فعال در تجاری‌سازی کاربردهای
فناوری‌نانو در بخش انرژی کدام است؟

همچنین در این گزارش، وضعیت کنونی بازار و پیش‌بینی‌های واقعی ۵ سال آینده آن
ارائه شده است. در گزارش جدید، مجموعه کاربردهای فناوری‌نانو که می‌توانند در
حوزه انرژی استفاده شوند و شرکت‌های فعال در این حوزه نیز تجزیه و تحلیل
شده‌اند.