همکاری بین صنعت و دانشگاه در زمینه فناوری‌نانو

برای توسعه پایدار فناوری‌نانو و رفع نیازهای صنایع مختلف، و جهت بهره‌‌برداری از فرصت‌های همکاری صنعت و دانشگاه، کنفدراسیون صنعت هند (CII) با همکاری دانشگاه کلکته، تلاش می‌کنند تا داده‌های صنعتی در زمینه تحقیق و توسعه فناوری‌نانو در این کشور را ارائه کنند.

طی سالیان گذشته، فناوری‌نانو به سرعت در هند توسعه یافته است. در حال حاضر
دولت این کشور در این زمینه سرمایه‌گذاری‌های کلانی انجام داده و تعداد قابل
توجهی از شرکت‌های این کشور نیز محصولات مبتنی بر فناوری‌نانو به بازار عرضه می‌کنند.

برای توسعه پایدار فناوری‌نانو و رفع نیازهای صنایع مختلف، و جهت بهره‌‌برداری
از فرصت‌های همکاری صنعت و دانشگاه، کنفدراسیون صنعت هند (CII) با همکاری
دانشگاه کلکته، تلاش می‌کنند تا داده‌های صنعتی در زمینه تحقیق و توسعه فناوری‌نانو
در این کشور را ارائه کنند. در این راستا دانشگاه کلکته، مرکزی برای تحقیقات
علم و فناوری‌نانو (CRNN) ایجاد کرده است.

همکاری بین صنعت و دانشگاه، نقش مهمی در توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌نانو ایفا
می‌کند. دانشگاه کلکته تلاش خواهد کرد تا در این زمینه از محققان مختلف به‌طور
بهینه استفاده کرده و سیستم حمایتی مورد نیاز را توسعه دهد.

در این راستا مرکز تحقیقات علم و فناوری‌نانوی این دانشگاه، برنامه دوره دکتری
خود را برای دانشجویان و صنعت‌گران آغاز و نشست‌های مختلفی در این زمینه برگزار
خواهد کرد.

به‌علاوه این دانشگاه با سازماندهی گروه‌های ویژه در این زمینه، با همکاری
اداره قوانین این کشور به دنبال تدوین مقررات و چارچوب قانونی لازم در زمینه
تحقیق و توسعه فناوری‌نانو است.

یکی دیگر از اهداف این همکاری، ایجاد کانونی برای انکوباتورهای کسب‌و‌کار، در
کوتاه مدت است. هدف از ایجاد این مرکز، حمایت از فعالیت‌های شرکت‌های متوسط و
بزرگ با فراهم ساختن زیرساخت‌های مورد نیاز آنها در حوزه علم و فناوری‌نانو
است.