برنامه Nano 2012 شرکت IBM در حوزه نانوالکترونیک

برنامه تحقیق و توسعه شرکت IBM با عنوان « Nano 2012» که در سال ۲۰۰۸ به طور رسمی آغاز شده بود، با بودجه ۳/۲ میلیارد یورویی خود در حال اجرا است.

برنامه تحقیق و توسعه شرکت IBM با عنوان « Nano 2012» که در سال ۲۰۰۸
به طور رسمی آغاز شده بود، با بودجه ۳/۲ میلیارد یورویی خود در حال اجرا است. در
این برنامه، مراکز تحقیقاتی شرکت IBM در فیش کیل و آلبانی در ایالت نیویورک،
STMicroelectronics و CEA-Leti در حوزه نانوالکترونیک با یکدیگر همکاری می کنند.
Nano 2012 برنامه مشترکی است که با توجه به شرایط بسیار متغیر صنعت نیمه هادی ها،
به دنبال ارتقای پیشگامی فناورانه و جایگاه رقابتی منطقه گرینوبل در این حوزه است.
هدف از تدوین این برنامه، توسعه فناوری های CMOS با ابعاد ۳۲ و ۲۲ نانومتر و فناوری
های اقتباسی جهت استفاده در سیستم تراشه ها است.
طی ۵ سال آینده مبلغ ۳/۲
میلیارد یورو بودجه، به تحقیق و توسعه ی این برنامه اختصاص خواهد یافت. علاوه بر
این مبلغ، بالغ بر ۲۵/۱ میلیارد یورو نیز در قالب یک سرمایه گذاری دیگر به این
برنامه اختصاص خواهد یافت تا در مجموع این پروژه یکی از بزرگ ترین پروژه های تامین
مالی در حوزه فناوری نانو باشد. همچنین دولت های ملی و محلی نیز ۴۵۷ میلیون یورو در
این پروژه سرمایه گذاری خواهند کرد تا با این حجم سرمایه گذاری، منطقه گرینوبل به
مرکز جهانی نانوالکتورنیک تبدیل شود. میزان اشتغال زایی حاصل از این میزان سرمایه
گذاری، ۶۵۰ نفر برآورد شده است. طی ۱۰ سال آینده، بیش از ۶ میلیارد یورو در حوزه
میکرو و نانوالکترونیک، در منطقه Grenoble-Isere سرمایه گذاری خواهد شد.