پیش بینی بازار جهانی نانوپزشکی

موسسه تحلیل گران صنعت جهانی به تازگی گزارشی با عنوان «نانوپزشکی: گزارش کسب و کارهای راهبردی جهانی» منتشر کرده است که در آن پویایی ها، روندها، مسائل عمده و رقابت مربوط به این بازار را پوشش داده است.

موسسه تحلیل گران صنعت جهانی به تازگی گزارشی با عنوان «نانوپزشکی:
گزارش کسب و کارهای راهبردی جهانی» منتشر کرده است که در آن پویایی ها، روندها،
مسائل عمده و رقابت مربوط به این بازار را پوشش داده است.
نانوپزشکی بخش عمده
ای از تحقیقات فناوری نانو را در برمی گیرد که پتانسیل بالایی برای تغییر حوزه ی
درمان بیماری های تهدید کننده زندگی بشر را دارد. بی شک نانوپزشکی، باعث افزایش
کارایی و کاهش چشمگیر پیامد های ناشی از درمان های استاندارد را دارد.
کاربردهای
مختلف فناوری نانو در قالب نانوپزشکی، در زمینه هایی مانند دارورسانی مبتنی بر
نانو، شناساگرهای تحلیلی نانو، نانو مواد زیستی، و داروسازی مبتنی بر فناوری نانو،
به سرعت در حال توسعه هستند.
در سال های اخیر شاهد اجرای برنامه های متعددی
توسط صنعت بوده ایم که تلاش کرده اند تا شکاف بین تحقیقات و تجاری سازی نتایج آنها
را پر کنند. در نتیجه این تلاش ها، محصولات جدید مبتنی بر نانوزیست مواد توسعه
یافته و در کاربردهای سلامت استفاده شد ه اند.
به علاوه انتظار می رود که تحقیق
و توسعه در بازار نانوپزشکی، محصولات جدیدی را به بازار عرضه کند که می توانند به
طور اثربخشی سلامت بیمارانی که از بیماری های مختلف رنج می برند را بهبود دهند.
بین سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ ، بازار دارورسانی بیشترین حجم بازار نانوپزشکی را در بر
می گیرد. این در حالی است که در این بخش، مواد زیستی سریع ترین نرخ رشد را به خود
اختصاص داده است.
بازار نانوپزشکی، به شدت تقسیم شده و بازیگران و نقش آفرینان
متعددی در این بازار فعالیت می کنند.
در گزارش مذکور، برآوردها و پیش بینی های
تحلیلی در مورد اندازه بازار، بین سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ ارائه شده است. همچنین در
این گزارش؛ توسعه ها، ادغام ها، اکتساب ها و سایر فعالیت های راهبردی صنعت تجزیه و
تحلیل شده اند. این مطالعه بازار نانوپزشکی را بر اساس حوزه های کاربردی:
دارورسانی، تشخیص های آزمایشگاهی، مواد زیستی و سایر کاربردها تجزیه و تحلیل کرده
است.متن کامل این گزارش ۶۹۸ صفحه ای به قیمت ۳۹۵۰ دلار قابل خریداری است.