نانوذراتی با هزینه کم برای ساخت باتری های قلیایی تولید شد

پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشگاه مواد و انرژی کرج، روش کم هزینه ای را برای تولید نانوذرات اکسید نیکل به منظور استفاده در باتری های قلیایی، ارایه کردند.

پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشگاه مواد و انرژی کرج، روش کم هزینه ای را
برای تولید نانوذرات اکسید نیکل به منظور استفاده در باتری های قلیایی، ارایه
کردند.
یاسر بهاری ملامحله، در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه توسعه فناوری
نانو گفت: «نانوذرات اکسید نیکل در ساخت باتری های قلیایی، مواد مغناطیسی، کامپوزیت
ها، خازن ها، سنسورهای شیمیایی و کاتالسیت ها کاربرد دارد، از این رو در دانشکده
مهندسی مواد دانشگاه شریف، پژوهشی را با هدف تولید نانوذرات اکسید نیکل به عنوان
ماده کاتالیستی مهم و مورد استفاده در باتری ها، انجام داده ایم».
دانشجوی دکتری
فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف در مورد نحوه انجام این پژوهش گفت: «در این پژوهش،
ابتدا محلولی حاوی یون نیکل و محلول دیگری حاوی سود با غلظت های برابر تهیه می
گردد. سپس محلول حاوی یون نیکل به صورت قطره قطره به محلول حاوی سود وارد می شود.
سپس به کمک عملیات فیلترسازی، رسوب سبز رنگ هیدروکسید نیکل از سایر مواد مزاحم
موجود در محلول جدا می گردد. برای اطمینان از حذف کامل این مواد مزاحم، رسوب حاصله
به کمک آب مقطر و اتانول شسته می شود. رسوب بدست آمده در کوره خشک و در نهایت با
فرایند کلسینه سازی، نانوپودر سیاه رنگ اکسید نیکل بدست می آید».
گفتنی است،
مهندس بهاری و همکارانش در این پژوهش، روش رسوب دهی شیمیایی را به کار برده اند و
به منظور تولید نانوذرات یکنواخت، از مواد فعال سطحی CTAB/PEG برای بررسی تأثیر
غلظت آنها بر اندازه و مورفولوژی ذرات استفاده نموده اند.
به گفته مهندس بهاری؛
این روش، به دلیل کم هزینه بودن و قابلیت تولید انبوه، از پتانسیل بالایی برای
تجاری شدن برخوردار است.
جزئیات این پژوهش که با همکاری دکتر سیدخطیب الاسلام
صدرنژاد استاد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف، مهندس داود حسینی کارشناس
پژوهشگاه مواد و انرژی کرج انجام شده، در مجلهJournal of Nanomaterials (صفحات ۴-۱،
سال ۲۰۰۸) منتشر شده است.