استحکام دندان‌های مصنوعی افزایش می‌یابد

نانوکامپوزیت آلومینا زیرکونیا، به‌عنوان جایگزینی مناسب برای فلزات و پلیمرهای مورد استفاده در دندان‌ها، ریشه دندان‌ها و استخوان‌های تخریب شدۀ فک و … در دانشگاه علم و صنعت ایران سنتز شد.

بنا بر گزارشی که گرام اُنیل و دِ

نانوکامپوزیت آلومینا زیرکونیا، به‌عنوان جایگزینی
مناسب برای فلزات و پلیمرهای مورد استفاده در دندان‌ها، ریشه دندان‌ها و
استخوان‌های تخریب شدۀ فک و … در دانشگاه علم و صنعت ایران سنتز شد.

مشکل اساسی سرامیک‌هایی‌ که جایگزین دندان‌ها، ریشه دندان‌ها، استخوان‌های
تخریب شده فک و … می‌شوند، استحکام و چقرمگی پایین آنها است، لذا سنتز و
استفاده از نانوکامپوزیت آلومینا زیرکونیا با توجه به دارا بودن خواص
مکانیکی مناسب، ضروری به‌نظر می‌رسد.

آقای مهدی ابراهیمی بسابی، در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه توسعه
فناوری نانو، یکی از کاربردهای عمده دیگر این نانوکامپوزیت را کاربری در
ابزارهای برشی عنوان کرد و افزود: «ابزار برشی تهیه شده از نانوکامپوزیت
آلومینا زیرکونیا، دارای عمق و طول عمر بیشتری نسبت به ابزار برش آلومینایی
بوده، که این امر ناشی از حضور زیرکونیا به عنوان فاز چقرمه در زمینه
آلومینا است. همچنین نانوکامپوزیت آلومینا زیرکونیا به دلیل زیست‌سازگاری و
مقاومت عالی در برابر سایش و خنثی بودن آلومینا از نظر شیمیایی، خصوصیات
زیستی مناسبی از خود نشان می‌دهد».

مهندس ابراهیمی و همکارانش که در دانشگاه علم و صنعت ایران موفق به سنتز
این نانوکامپوزیت به‌روش مکانیکی شده‌اند، در مورد چگونگی سنتز نانوذرات
آلومینا زیرکونیا گفت: «ابتدا کلرید آلومینیم، کلرید زیرکونیم و اکسید
کلسیم را به‌عنوان مواد اولیه مخلوط کرده و مخلوط حاصل را به‌وسیلۀ آسیای
پرانرژی، تحت کار مکانیکی قرار دادیم. پس از انجام کار مکانیکی و عملیات
حرارتی در دماهای پایین با انجام واکنش میان مواد اولیه، نانوذرات آلفا
آلومینا و زیرکونیا با ساختار مکعبی، درون زمینۀ نمک کلرید کلسیم تشکیل
گردید».

گفتنی‌است نانوآلیاژ تهیه شده، مقاومت مناسبی در برابر خوردگی در اثر بخار
آب و ترکیبات خورنده‌ای نظیر اتیلن گلیکول، اسید سولفوریک، اسید فسفریک و
سود، از خود نشان می‌دهد.

جزئیات این پژوهش که با همکاری دکتر جعفر جوادپور، دکتر حمیدرضا رضایی و
دکتر مسعود گودرزی انجام شده، در
مجله Advances in Applied Ceramics
(جلد۱۰۷، صفحات ۳۲۱-۳۱۸، سال ۲۰۰۸)
منتشر شده‌است.