دیدگاه‌های متفاوت در زمینه مقررات فناوری‌نانو

بر اساس گزارشی که توسط دانشگاه ویسکون سین – مدیسون و دانشگاه ایالتی آریزونا (ASU) منتشر شده است، دیدگاه دانشمندان و محققان فناوری‌نانوی ایالات متحده آمریکا با دیدگاه شهروندان عادی این کشور در زمینه تدوین مقررات در حوزه علم و فناوری‌نانو متفاوت است.

بر اساس گزارشی که توسط دانشگاه ویسکون سین – مدیسون و دانشگاه ایالتی آریزونا (ASU) منتشر شده است، دیدگاه دانشمندان و محققان فناوری‌نانوی ایالات متحده آمریکا با دیدگاه شهروندان عادی این کشور در زمینه تدوین مقررات در حوزه علم و فناوری‌نانو متفاوت است.

با وجود بیش از ۱۰۰۰ محصول مبتنی بر فناوری‌نانو در بازار، این فناوری به سرعت در بازارهای مختلف ایالات متحده آمریکا در حال توسعه است.

بر اساس این گزارش، که در مجله «Nanoparticle Research» به چاپ رسیده است، هنگام تصمیم‌گیری در زمینه تدوین مقررات در زمینه فناوری‌نانو، عامه مردم تمایل دارند تا به جای تمرکز بر ریسک‌های بالقوه سلامت و زیست‌محیطی فناوری‌نانو بر مزایای این فناوری تمرکز کنند. در حالی که دانشمندان اساسا بر ریسک‌های بالقوه و مزایای اقتصادی این فناوری متمرکز می‌شوند.

به نظر می‌رسد که هدف دانشمندان آمریکایی از تدوین مقررات در زمینه فناوری‌نانو، حفاظت از سلامت عامه مردم در برابر ریسک‌های بالقوه این فناوری است. در حالی که عامه مردم بر این باورند که قوانین و مقررات مربوط به فناوری‌نانو، دستیابی آنها به محصولات و خدمات جدید و سایر مزایای این فناوری را محدود می‌کند.

دانشمندان نانوی آمریکا معتقدند که تدوین مقررات در زمینه‌های مربوط به زندگی خصوصی، ارتقای توانمندی‌های انسان، پزشکی و محیط زیست بسیار ضروری است. در عین حال، این گروه بر این باورند که در زمینه ماشین‌ها و رایانه‌ها ضرورت تدوین مقررات کمتر است.

غالبا تصمیم‌گیرانِ حوزه‌ی فناوری‌نانو نیز با اتکا بر نظرات دانشمندان سیاست‌گذاری می‌کنند. این در حالی است که در صورتی که این تصمیم‌گیران بخواهند از هر دو گروه در فرایند برنامه‌ریزی استفاده کنند، باید به دیدگاه‌های هر دو طرف توجه نمایند.

داده‌های این گزارش با اتکا بر نظرات ۳۶۳ دانشمند بسیار فعال آمریکایی در حوزه فناوری‌نانو و از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شده است.