پرداخت ۲۰۷ میلیون تومان حمایت تشویقی به ۲۴۸ محقق نانو

کارگروه پیشران علم و فناوری‌ ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو در تاریخ ۱۸/۰۴/۱۳۸۸ مبلغ ۲,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت حمایت تشویقی به ۲۴۸ نفر (۲۵۱ مدرک) از محققان که مدارک آنها تا نیمه دوم اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ بررسی و تأیید شده، پرداخت کرده است.

بنا بر گزارشی که گرام اُنیل و دِ

کارگروه پیشران علم و فناوری‌ ستاد
ویژه توسعه
فناوری‌نانو از اسفندماه
سال ۱۳۸۳ تاکنون به افرادی که در حوزه فناوری‌نانو فعالیت

علمی- پژوهشی انجام داده‌اند، مبالغی را به‌عنوان حمایت
تشویقی پرداخت کرده
است.

این کارگروه در تاریخ ۱۸/۰۴/۱۳۸۸ مبلغ
۲,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت حمایت

تشویقی به ۲۴۸ نفر (۲۵۱ مدرک) از محققان که مدارک آنها تا نیمه دوم
اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ بررسی و تأیید
شده،
پرداخت کرده است.

همچنین اسامی افرادی که مدارک آنها در
نیمه اول خردادماه ۱۳۸۸ تأیید شده‌اند، برای پرداخت به امور مالی ارسال و
به زودی پرداخت خواهند شد. مبالغ پرداخت شده به تفکیک نوع مدرک و مبلغ در
جدول زیر آمده است.

نوع حمایت

تعداد (نفر)

مبلغ (ریال)

ارائه مقاله در کنگره‌های خارج ار کشور
(پوستر)
image001.gif

۲ (۳ مقاله)

۱۶,۵۰۰,۰۰۰

ارائه مقاله در کنگره‌های خارج ار کشور
(شفاهی)
image001.gif

۱ (۲ مقاله)

۱۲,۵۰۰,۰۰۰

پایان‌نامه دکتری(استاد راهنما)

۲۱

۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰

پایان‌نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما)

۷۹

۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰

پایان‌نامه دکتری (دانشجو)

۲۲

۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰

پایان‌نامه کارشناسی ارشد (دانشجو)

۷۸

۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰

چاپ کتاب

۱

۱۵,۰۰۰,۰۰۰

مقاله ISI

۴۳

۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰

برگزاری همایش

۱

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد کل

 ۲۴۸

۲,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰

.