تجزیه و تحلیل بازار ایندیم‌ها

موسسه نانومارکت (NanoMarkets) به تازگی گزارشی با عنوان «بازار ایندیم برای فتوولتایک‌ها» منتشر کرده است.

موسسه نانومارکت (NanoMarkets) به تازگی گزارشی با
عنوان «بازار ایندیم برای فتوولتایک‌ها» منتشر کرده است. این گزارش از
مجموعه گزارش‌های «فلزات در فتوولتایک‌ها» است که فرصت‌های موجود برای
فلزات مختلف در صنعت فتوولتایک‌ها را بررسی می‌کند.

گزارش مذکور حاوی تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی‌های بازار مواد حاوی ایندیم،
جوهرهای مبتنی بر نانوذرات، و سایر مواد مبتنی بر نانو هستند که در حوزه
فتوولتایک‌ها (PV) استفاده می‌شوند.

پیش‌بینی می‌شود که مصرف ایندیم‌ها توسط صنعت PV ، طی ۸ سال آینده تا ۱۰
برابر افزایش یابد که این میزان رشد در مقایسه با رشد صنعت نمایشگرها که
اصلی‌ترین استفاده کننده از ایندیم‌ها هستند، بسیار سریع‌تر است. برآوردها
نشان می‌دهد که مقدار ایندیم‌های مورد استفاده برای فتوولتایک‌ها تا سال
۲۰۱۶ به ۲۲۸ تن افزایش خواهد یافت.

یکی از عوامل اصلی این رشد، گسترش استفاده از فناوری‌های فتوولتایک‌ فیلم
نازک (TFPV) و به ویژه PVهای مسی- ایندیم- گالیوم و سلنید (CIGS) است. در
حال حاضر حدود ۲۰ تن ایندیم سالانه به وسیله صنعت PV مصرف می‌شود. بر اساس
پیش‌بینی NanoMarkets سهم CIGS از ایندیم مصرفی PV تا سال ۲۰۱۶ به ۸۰ درصد
بازار PVها خواهد رسید.

CIGS بیشترین حجم بازار ایندیم‌ها را در صنعت PV در اختیار دارند.

متن کامل این گزارش به قیمت ۱۷۹۵ دلار از طریق نشانی
http://www.nanomarkets.net/products/prod_detail.cfm?prod=14&id=294

قابل خریداری است.