بخش تحقیقات فناوری نانو در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی افتتاح شد

بخش تحقیقات فناوری نانو در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، روز یکشنبه ۲۸ تیرماه با حضور دبیر ستاد فناوری نانو، معاون وزیر کشاورزی و رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی افتتاح شد.


بخش تحقیقات فناوری نانو در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، روز یکشنبه ۲۸ تیرماه با حضور دبیر ستاد فناوری نانو، معاون وزیر کشاورزی و رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی افتتاح شد.

 دکتر خیام نکویی، رئیس این پژوهشکده، هزینه تجهیز این آزمایشگاه را ۲۵ میلیارد ریال اعلام کرد که تمامی آن از محل اعتبارات پژوهشکده تامین شده است.

 ازجمله تجهیزات موجود در این بخش می توان به میکروسکپ STM، میکروسکپ AFM، میکروسکپ اپتیکی میدان نزدیک (SNOM)، میکروسکپ کونفوکال، تجهیزات آنالیز نانوذرات، تفنگ ژنی، تجهیزات آنالیز DNA، کروماتوگرافی گازی (GC)، کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) اشاره کرد.