پیش‌بینی بازار MEMS تا سال ۲۰۱۲

موسسه تحقیقات و بازار (Research and Markets) گزارشی با عنوان «بازار سیستم‌های میکروالکترومکانیکی (MEMS) در تلفن‌های همراه ۲۰۱۲-۲۰۰۸ را منتشر کرده است.

موسسه تحقیقات و بازار (Research and Markets) گزارشی
با عنوان «بازار سیستم‌های میکرو-الکترو-مکانیک (MEMS) در تلفن‌های همراه
۲۰۱۲-۲۰۰۸ را منتشر کرده است.

سیستم‌های میکرو-الکترو-مکانیک، همگرایی عناصر مکانیکی، حسگرها،
فعال‌کننده‌ها، و الکترونیک در یک عنصر سیلیکونی معمولی از طریق فناوری
سنتز میکرو است. فناوری MEMS امکان توسعه محصولات هوشمند، ارتقای توانایی
محاسباتی میکروالکترونیک‌ها، با درک و کنترل قابلیت‌های میکرو حسگرها و
میکرو فعال کننده‌ها را فراهم می‌کند.

در MEMS ادوات الکترونیکی با استفاده از توالی فرایند مدارهای منسجم تولید
می‌شوند. به عبارت دیگر عناصر میکرومکانیکال MEMS با استفاده از فرایند‌های
میکرو ماشین سازگار، تولید می‌شوند.

گزارش مذکور، اندازه بازار MEMS را در تلفن‌های همراه طی سال‌های ۲۰۰۸ تا
۲۰۱۲ پیش‌بینی می‌کند. همچنین این گزارش این بازار را بر اساس کاربردهای
فناوری MEMS در تلفن‌های همراه بخش بندی کرده است.

به‌علاوه گزارش منتشر شده، پیش‌ران‌های اصلی بازار و چالش‌های بازار MEMS
در حوزه تلفن‌های همراه را تجزیه و تحلیل کرده است. همچنین وضعیت برخی از
فروشندگان اصلی فعال در زمینه MEMS که در بازار کاربردهای تلفن همراه
فعالیت می‌کنند نیز ارائه شده است.

متن کامل این گزارش به قیمت ۷۲۵ یورو قابل خریداری است.