حمایت ۲۵۰ میلیون ریالی باشگاه نانو از فعالیت‌های ترویجی

در ادامه برنامه حمایتی کارگروه ترویج، در سه ماهه نخست سال جاری از ۷۷ برنامه‌ی ترویجی در حوزه‌ی علوم و فناوری نانو حمایت شده است.

در ادامه برنامه حمایتی کارگروه ترویج، در سه ماهه نخست سال جاری از ۷۷ برنامه‌ی ترویجی در حوزه‌ی علوم و فناوری نانو حمایت شده است. بر اساس گزارش باشگاه نانو، این برنامه ها در سه حوزه ی دانش آموزی، دانشجویی و دبیران برگزار گردیده و در مجموع مبلغ ۲۴۹۱۰۰۰۰۰ ریال را به خود اختصاص داده است. از این میان ۸۷% فعالیت‌ها مربوط به حوزه‌ی دانش آموزی و ما بقی درحوزه‌ی دانشجویی هستند.

شایان یاد‌آوری است که استان‌های مازندران، اصفهان، تهران، مرکزی، فارس، سیستان بلوچستان، یزد و کهکیلویه و بویر احمد مراکزی هستند که فرصت بهره‌مندی از این برنامه را برای دانش‌آموزان و دانشجویان خود فراهم نموده‌اند.

دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی، پژوهشسراها و سایر شهرستان‌هایی که مایل به برگزاری دوره‌های مشابه هستند، می‌توانند با باشگاه نانو (به شماره ۶۶۵۵۴۳۴۸) تماس بگیرند. این باشگاه علاوه بر حمایت مالی، می‌تواند متقاضیان را در تامین مدرس و تدوین محتوا نیز یاری رساند. استان‌هایی که تاکنون از سهمیه حمایت تشویقی خود استفاده ننموده‌اند، در اولویت هستند.