راهبرد ویژه روسیه برای تامین مالی پروژه‌های فناوری‌نانو

کمیته اجرایی ستاد فناوری‌نانوی روسیه (RUSNANO)، مشارکت این ستاد را در صندوق‌های تامین مالی اختراعات و کسب ‌و‌ کارها تایید کرد.

کمیته اجرایی ستاد فناوری‌نانوی روسیه (RUSNANO)، مشارکت این ستاد را در صندوق‌های تامین مالی اختراعات و کسب ‌و‌ کارها تایید کرد. بر اساس سندی که این کمیته منتشر کرده است، چارچوب مشارکت RUSNANO در صندوق‌های سرمایه‌گذاری تعیین شده است. این طرح در توسعه زیرساخت‌های تامین مالی حوزه فناوری‌نانو، نقش مهمی ایفا خواهد کرد.

بر اساس این طرح جدید، RUSNANO در ۵ نوع اصلی صندوق‌های تخصصی مشارکت خواهد کرد که عبارتند از: صندوق‌های تامین‌مالی ابداعات (seed funds)، صندوق‌های تامین مالی پروژ‌های کم هزینه، صندوق‌های صنعتی، صندوق‌های فناوری‌نانوی بین‌المللی که در برگیرنده سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های مدیریت بین‌المللی پیشگام هستند، و صندوق‌هایی که بر اساس توافق‌های بین دولت‌ها ایجاد می‌شوند.

هر نوع صندوقی دارای اهداف مختلفی است. اهدف ستاد فناوری‌نانوی روسیه از پیوستن به این صندوق‌ها عبارتند از:

جذب منابع مالی بیشتر از سرمایه‌گذاران خصوصی روسی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فناوری‌نانو؛

تضمین انتقال توسعه‌های پیشرفته بین‌المللی به روسیه؛ و

تشکیل مکانیزم‌های بازار بیشتر برای توانمندسازی مراحل مختلف پروژه‌ها.

در مراحل اولیه این طرح، اولویت RUSNANO عضویت در صندوق‌های بین‌المللی و صندوق‌های تامین مالی ابداعات (seed funds) است. در حال حاضر ستاد گزینه‌های مختلف همکاری با صندوق‌های مختلف فناوری‌نانو را با همکاری شرکت سرمایه‌گذاری روسیه (RVC) و چندین سازمان منطقه‌ای انجام می‌دهد. همچنین RUSNANO مذاکراتی را نیز با شرکای خارجی در زمینه مشارکت با صندوق‌های تامین مالی مختلف انجام می‌دهد.