آغاز انجام مرحله نهایی پروژه(FramingNano)

در حال حاضر پرسشنامه دوم و نهایی پروژه FramingNano در دسترس ذینفعان مختلف فناوری‌نانو قرار دارد تا بتوانند در بررسی الزامات قانونی توسعه این حوزه مشارکت کنند.

مطالعه دلفی دو مرحله‌ای یک عنصر کلیدی در پروژه FramingNano است که در چارچوب برنامه هفتم توسعه تحقیقات و فناوری اتحادیه اروپا(FP7) انجام می‌شود. هدف اصلی این مطالعه، جمع‌آوری دیدگاه‌ها و انتظارات ذینفعان مختلف در رابطه با مسائل ایمنی، سلامت و زیست‌ محیطی (EHS)؛ و مسائل اخلاقی، قانونی و اجتماعی (ELSI) حوزه علم و فناوری‌نانو است.

نتایج مطالعه دلفی، یکی از درون‌دادهای اصلی برای فرایند مشورتی و توسعه‌های متعاقب طرح‌های نظارتی و مدیریتی است.

در حال حاضر پرسشنامه دوم و نهایی این پروژه، در دسترس ذینفعان مختلف فناوری‌نانو قرار دارد تا بتوانند در بررسی الزامات قانونی توسعه این حوزه مشارکت کنند.

به طور کلی هدف از طراحی پروژه FramingNano ، تعیین چارچوب قانونی و ارائه طرح‌های قانونی ساختارمند و عملی برای حمایت از توسعه مسوولانه علم و فناوری‌نانو از طریق برگزاری بحث‌های آزاد بین نهاد‌های علمی، صنعتی، سازمان‌های مردم نهاد و سازمان‌های دولتی است.

پرسشنامه نهایی حاوی ۱۶ سوال است که پاسخ‌گویان می‌توانند طی مدت ۴۵ تا ۶۰ دقیقه به آن پاسخ دهند.

علاقمندان می‌توانند با مراجعه به نشانی http://www.framingnano.eu/questionnaire/delphi2/Final.doc به این پرسشنامه دسترسی پیدا کرده و در این پروژه شرکت کنند.