نانوکاتالیست‌ها و حذف آلودگی‌های هوا

شیمیدانان تبریزی با بهره‌گیری از فناوری نانو، به روشی برای حذف آلودگی ناشی از صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی موجود در هوا، دست یافتند.

بنا بر گزارشی که گرام اُنیل و دِ

شیمیدانان تبریزی با بهره‌گیری از فناوری نانو، به روشی
برای حذف آلودگی ناشی از صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی موجود در هوا، دست
یافتند.

در حال حاضر گروه تحقیقاتی آزمایشگاه فناوری فرایندهای شیمیایی دانشگاه
تبریز، به دنبال راه‌کارهای مختلفی برای کاهش انتشار ترکیبات آلی فرار در
هوا هستند و به تازگی طی پژوهشی به روشی دست یافته‌اند که با استفاده از آن
می‌توانند آلودگی ناشی از صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی موجود در هوا را با
استفاده از نانو کاتالیست‌های تهیه شده کاهش دهند.

دکتر علیقلی نیایی، در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
گفت: «این پژوهش، با هدف بررسی اکسایش کاتالیستی ترکیبات آلی فرار متفاوت
از جمله ترکیبات اکسیژن‌دار با کمک نانوکاتالیست ۵-ZSM اصلاح شده با کبالت
ومس و ترکیبات فلزی دوتایی و مطالعه عملکرد این نانوکاتالیست‌ها برای حذف
این ترکیبات، انجام شده‌است».

مدیر گروه مهندسی شیمی دانشگاه تبریز، در توضیح چگونگی انجام این پژوهش‌ها
با اشاره به یک نمونه از این تحقیقات گفت: «ابتدا نانوکاتالیست‌های۵-ZSM
اصلاح شده با کبالت با درصدهای متفاوتی از کبالت به روش تلقیح مرطوب، تهیه
گردیده، سپس شسته، خشک و کلسینه شدند. در ادامه، نانوکاتالیست‌های مورد
نظر، با مقادیر مشخصی در داخل یک راکتور شیشه‌ای، تثبیت شدند. سپس در
سامانه فرایند اکسایش کاتالیستی، هوای آلوده به اتیل استات با غلظت‌های
مشخص، وارد راکتور(در دماهای مختلف)، و روی کاتالیست تبدیل شدند و خروجی
فرایند نیز با استفاده از کروماتوگرافی گازی (GC) و GC-Mass آنالیز گرید.

نتایج حاکی از آن هستند که با این روش، می‌توان به هوایی به مراتب خالص‌تر،
دست یافت. هم‌اکنون این گروه، برای حذف ترکیبات آلایندۀ هوای ناشی از یکی
از نیروگاه‌های استان آذربایجان شرقی تلاش می‌کنند.

جزئیات این پژوهش‌ها که به سرپرستی دکتر علیقلی نیایی و با همکاری دکتر
داریوش سالاری، سید علی حسینی، آزاده جدایی، فائزه آقازاده، حسین افشاری
انجام شده، و نتایج تحقیقاتی در مجلات متعدد بین اللمللی از جمله
مجله
Chinese Journal of Chemistry (جلد ۲۷، صفحات ۴۸۸—۴۸۳، سال ۲۰۰۹)
منتشر شده
است.