همگرایی در قوانین مرتبط با فناوری‌نانو

در روزهای ۱۰ و ۱۱ سپتامبر سال جاری میلادی، همایشی در شهر لندن برگزار خواهد شد که در آن کارشناسان قانون‌گذاری و متخصصان فناوری‌نانوی ایالات متحده آمریکا و اروپا گردهم می‌آیند.

تدوین مقررات در زمینه فناوری‌نانو در ایالات متحده آمریکا و اروپا، یک پروژه
تحقیقاتی مشترکی است که با مشارکت محققان LSE، Chatham House، موسسه مقررات
زیست‌محیطی و پروژه نانوفناوری‌های نوظهور، انجام می‌شود.

هدف این پروژه، بررسی چالش‌های قانونی ناشی از فناوری‌نانو و ارزیابی اثربخشی
رویکردهای موجود است. پروژه مذکور، یک پروژه ابداعی است که با اتخاذ یک رویکرد
تطبیقی و مشارکت در شناسایی اولیه روش‌های تدوین مقررات و بهترین تجارب، به
دنبال ارتقای همگرایی قانون‌گذاری بین اروپا و ایالات متحده آمریکا است.

در روزهای ۱۰ و ۱۱ سپتامبر سال جاری میلادی، همایشی در شهر لندن برگزار خواهد
شد که در آن کارشناسان قانون‌گذاری و متخصصان فناوری‌نانوی ایالات متحده آمریکا
و اروپا گردهم می‌آیند. اهداف این همایش عبارتند از:

• بحث و بررسی پیشنهادهای این پروژه تحقیقاتی؛
• توسعه و بررسی ایده‌های جدیدی که باعث افزایش همکاری و همگرایی در
قانون‌گذاری فناوری‌نانو ‌می‌شوند.

در حال حاضر فناوری‌نانو یکی از اولویت‌های کاری سازمان‌های قانون‌گذاری ایالات
متحده آمریکا و اروپا بوده و این کشورها تلاش می‌کنند تا در عین افزایش نوآوری
در این حوزه، ایمنی و مقبولیت عمومی این فناوری را نیز افزایش دهند.

توسعه‌های گذشته و بررسی ریسک حوزه‌هایی مانند زیست‌فناوری کشاورزی، اهمیت
شناسایی ریسک‌های فناورانه را نشان داده و همکاری بین‌المللی در مراحل آغازین
سیاست‌گذاری‌ها را ارتقا داده است.

محورهای اصلی این همایش دو روزه عبارتند از:

• همکاری در قانون‌گذاری تفسیری: تضمین ارتقای فناوری‌نانو؛
• تدوین مقررات در زمینه مواد شیمیایی و نانومواد ؛
• تدوین مقررات در زمینه آرایشی – بهداشتی و نانومواد؛
• تدوین مقررات در زمینه مواد غذایی و نانومواد؛
• پیشگامی‌های داوطلبانه صنعت؛ و
• فناوری‌های نانوی نوظهور و چالش‌های قانون‌گذاری.