فرصت‌ها و چالش‌های اروپا در حوزه فناوری‌نانو

دفتر امور عمومی و ارتباطات راهبردی اروپا، به تازگی گزارشی با عنوان «فناوری‌نانو در محصولات مصرفی: چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی اروپا» منتشر کرده است.

دفتر امور عمومی و ارتباطات راهبردی اروپا، به تازگی گزارشی با عنوان
«فناوری‌نانو در محصولات مصرفی: چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی اروپا» منتشر کرده
است. این گزارش، آخرین مباحث اخلاقی، اقتصادی – اجتماعی و علمی مورد اختلاف در
حوزه علم و فناوری‌نانو را به طور مشخص و دقیق ارائه و چارچوب‌های سیاست‌گذاری
فعلی و آتی اتحادیه اروپا در این زمینه را بررسی کرده است.

گزارش مذکور حاوی نتایج بررسی نظرات ذینفعان و نظریه‌پردازان سابق اتحادیه
اروپا در این حوزه است. به طور کلی نتایج این بررسی نشان می‌دهد که منافع این
حوزه نوظهور از ریسک‌های بالقوه آن بسیار بیشتر است.

به اعتقاد شرکت کنندگان در این تحقیق، انجام اقدامات زیر در زمینه فناوری‌نانو
ضروری است:

• ارزیابی‌ ریسک نانوذرات مورد استفاده؛
• برچسب‌گذاری محصولات غذایی، آرایشی – بهداشتی و دارویی

با آغاز به کار فعالیت پارلمان و کمیسیون جدید اروپا، ۵ سال آینده دوره بسیار
مهم برای تصمیم‌گیری اتحادیه اروپا در مورد سیاست‌های آتی و چارچوب مقرراتی
حوزه علم و فناوری‌نانو است. در این فرایند، کسب‌ و کارها باید ریسک‌هایی را که
ممکن است فعالیت‌های آنها را تحت تاثیر قرار دهند، شناسایی، با سایر ذینفعان به
طور اثربخش همکاری، و با صداقت بیشتر با عامه مردم برخورد کنند.

توسعه چارچوب مقرراتی اروپا، نقطه عطف مهمی در این حوزه محسوب خواهد شد. هم
اکنون، فرصت بسیار مناسبی است تا اتحادیه اروپا پیشگامی خود را در زمینه تدوین
چارچوب سیاست‌گذاری موفق برای حوزه فناوری‌نانو اثبات کند.
متن کامل این گزارش قابل خریداری است.