پرداخت حمایت‌های تشویقی به ۴۹۹ نفر از محققان فناوری نانو

کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد در تاریخ ۲۶/۰۵/۱۳۸۸ مبلغ ۳,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت حمایت تشویقی به ۴۹۹ نفر از محققان که مدارک آنها تا نیمه دوم خرداد ماه ۱۳۸۸ بررسی و تأیید شده، پرداخت کرده است.

بنا بر گزارشی که گرام اُنیل و دِ

کارگروه پیشران علم و فناوری‌ ستاد
ویژه توسعه
فناوری‌نانو از اسفندماه
سال ۱۳۸۳ تاکنون به افرادی که در حوزه فناوری‌نانو فعالیت

علمی- پژوهشی انجام داده‌اند، مبالغی را به‌عنوان حمایت
تشویقی پرداخت کرده
است.

این کارگروه در تاریخ ۲۶/۰۵/۱۳۸۸ مبلغ
۳,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت حمایت
تشویقی
به ۴۹۹ نفر از محققان که مدارک آنها تا نیمه دوم خرداد ماه ۱۳۸۸ بررسی و
تأیید
شده، پرداخت کرده است.

همچنین اسامی افرادی که مدارک آنها در
نیمه اول تیرماه ۱۳۸۸ تأیید شده‌اند، برای پرداخت به امور مالی ارسال و به
زودی پرداخت خواهند شد. مبالغ پرداخت شده به تفکیک نوع مدرک و مبلغ در جدول
زیر آمده است.

نوع حمایت

تعداد (نفر)

مبلغ (ریال)

image001.gifارائه
مقاله در کنگره‌های خارج ار کشور (پوستر)

۶

۳۹,۰۰۰,۰۰۰

image001.gifارائه
مقاله در کنگره‌های خارج ار کشور (شفاهی)

۲

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

پایان‌نامه دکتری(استاد راهنما)

۳۰

۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰

پایان‌نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما)

۱۷۵

۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰

پایان‌نامه دکتری (دانشجو)

۳۰

۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰

پایان‌نامه کارشناسی ارشد (دانشجو)

۱۷۸

۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰

چاپ کتاب

۱

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

مقاله علمی پژوهشی انگلیسی

۲

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

مقاله علمی پژوهشی فارسی

۳

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

مقاله ISI

۷۲

۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰

مبلغ کل

  ۴۹۹

 ۳,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰