همکاری چین و انگلیس در زمینه نانواسپینترونیک‌

مرکز فناوری‌نانوی لندن (LCN)، برای پیشگامی در حوزه نوظهور نانواسپینترونیک پروژه‌های مشترکی را با گروه‌های تحقیقاتی در دو دانشگاه برتر چین آغاز کرده است.

مرکز فناوری‌نانوی لندن (LCN)، به دنبال پیشگامی در حوزه نوظهور نانواسپینترونیک است. در این راستا، این مرکز پروژه‌های مشترکی را با گروه‌های تحقیقاتی در دو دانشگاه برتر چین به نام‌های پکن و تسینگوآ (Tsinghua) آغاز کرده است.

هدف این پروژه‌ها، توسعه رویکردهای کاملا جدید برای کوچک‌سازی سیستم‌های کامپیوتری با اتکا بر بهره‌برداری از ویژگی‌های مغناطیسی خاص ملکول‌ها و اتم‌های منفرد است.

این دو پروژه را محققان LCN با همکاری دانشمندان دانشگاه Surrey انگلیس، دانشگاه‌های پکن و تسینگوآ در چین، و با تمرکز بر اسپینترونیک‌های مبتنی بر سیلیکون و نانواسپینترونیک‌های ملکولی انجام خواهند داد.

این پروژه‌ها در چارچوب توافق‌نامه انجام پروژه‌های تحقیقاتی مشترک بین محققان چینی و انگلیسی در حوزه‌ی نانواسپینترونیک‌ها هستند، که به امضای کمیته تحقیقات علوم فیزیک انگلیس و بنیاد علوم طبیعی چین رسیده است.

هدف پروژه‌های مذکور، درک عمیق الکترونیک و مغناطیس نانومقیاس، و ویژگی‌های ساختاری سیستم‌های اسپینترونیک جدید که از سیلیکون‌های فوق کوچک و ساختارهای ارگانیک ساخته می‌شوند، است.

پیشرفت‌های جدید در میکروسکوپ روبشی پیمایشگر (SPM)،امکان بهره‌برداری از این سیستم‌ها را در مقیاس ملکولی و اتمی فراهم کرده است.