استقرار استاندارد آزمایشگاهی ISO/IEC17025 در پژوهشگاه صنعت نفت

به همت کارشناسان و متخصصین پژوهشگاه صنعت نفت، استاندارد بین‌المللی ISO/IEC17025، در آزمایشگاه‌های گروه‌ تجزیه و ارزیابی مواد و مرکز تحقیقات کاتالیست پژوهشگاه صنعت نفت، استقرار یافت.

به همت کارشناسان و متخصصین پژوهشگاه صنعت نفت، استاندارد بین‌المللی ISO/IEC17025، در آزمایشگاه‌های گروه‌ تجزیه و ارزیابی مواد و مرکز تحقیقات کاتالیست پژوهشگاه صنعت نفت، استقرار یافت.

استقرار الزامات استاندارد ISO/IEC17025 در آزمایشگاه‌های پژوهشگاه صنعت نفت، با تشکیل کمیته فنی و برنامه‌ریزی دقیق و اجرایی، از دی‌ماه سال ۱۳۸۶ آغاز شد و برنامۀ آماده‌سازی شرایط استقرار الزامات این استاندارد در آزمایشگاه‌ها، به اجرا درآمد.

ممیزی استقرار این استاندارد نیز، ۵ الی ۷ آبان ۱۳۸۷، از طرف شرکت DAP آلمان انجام شد و پس از ارسال مدارک رفع عدم انطباق‌ها از طرف پژوهشگاه به شرکت DAP، گواهینامه استاندارد ISO/IEC17025 برای این دو گروه، صادر گردید.

استقرار این استاندارد، با همکاری مرکز تحقیقات نانو پژوهشگاه صنعت نفت، گروه‌ تجزیه و ارزیابی مواد، مرکز تحقیقات کاتالیست و نماینده استقرار سیستم‌های استاندارد، گروه‌ تجزیه و ارزیابی مواد پژوهشگاه صنعت نفت و با حمایت‌های مشاوره‌ای و مالی شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو انجام شده‌است.

گفتنی است که در جلسه اختتامیه ممیزی، آقای مهندس Dirk Strube (سرممیز شرکت DAP آلمان)، دانش فنی بالای پرسنل پژوهشگاه، رعایت الزامات استانداردهای آزمون، تدوین استانداردهای داخلی مناسب، کالیبراسیون به موقع تجهیزات و… را از نقاط قوت خدمات آزمایشگاهی این پژوهشگاه دانست و این مرکز را به عنوان یکی از آزمایشگاه‌های برتر در خاورمیانه معرفی نمود.

لازم به توضیح است که پژوهشگاه صنعت نفت که یکی از مراکز فعال کشور در زمینۀ تولید نانولوله‌های کربنی است و گواهینامه سیستم‌های استاندارد مدیریت کیفیت (ISO 9001:2008)، مدیریت زیست‌محیطی (ISO 14001:2004)، ایمنی و سلامت شغلی (BSI-OHSAS 18001-2007) و سیستم مدیریت کیفیت ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی (ISO/TS 29001-2003) را نیز اخذ نموده‌است.