همکاری دانشگاه‌ها برای تجاری‌سازی فناوری‌نانو

یک شرکت هندی سازنده تجهیزات پزشکی، توافق‌نامه‌ی همکاری تحقیقاتی برای استفاده از آزمایشگاه‌ها و تجهیزات مرکز فناوری‌نانوی Birck در دانشگاه Purdue، امضا کرده است.

یک شرکت هندی سازنده تجهیزات پزشکی، از طریق بنیاد تحقیقاتی Purdue ، توافق‌نامه‌ی همکاری تحقیقاتی برای استفاده از آزمایشگاه‌ها و تجهیزات مرکز فناوری‌نانوی Birck در دانشگاه Purdue، امضا کرده است.

شرکت هندی Nanovis واقع در شهر کلمبیا که اداره‌ی مرکزی آن در پارک تحقیقاتی کلمبیا واقع شده است، از محققان و تسهیلات مرکز Birck جهت ارتقای فرایند تعاملی بین پیوندهای پزشکی و بافت‌های انسانی جهت کاهش دفع یا عفونت آنها استفاده خواهد کرد.

این همکاری صنعتی، در مرکز فناوری‌نانوی Birck، بستر مناسبی برای ارتقای فرصت‌های همکاری تحقیقاتی مشترک با شرکای صنعتی را فراهم می‌کند.

شرکت Nanovis که در سال ۲۰۰۶ در پارک تحقیقاتی Purdue تاسیس شد، در حال تجاری‌سازی سطوح نانوساختار، مواد و تجهیزات پزشکی تجاری است.

از طریق این توافق‌نامه همکاری، شرکت Nanovis به برخی از پیشرفته‌ترین تجهیزات تحقیقاتی فناوری‌نانو در دانشگاه Purdue دسترسی یافته و از تجربه و مهارت‌های محققان این دانشگاه در حوزه تجاری‌سازی محصولات مبتنی بر فناوری‌نانو در زمینه تجهیزات پزشکی بهره‌مند خواهد شد.