پیشگامی جدید اروپا در حوزه فناوری‌نانو

موسسه ماکس پلانک (Max planck)، به تازگی گزارشی منتشر کرده است که در چارچوب آن، راهبرد منسجم اروپا برای شبکه‌سازی محققان فعال در زمینه نانومواد و فناوری‌نانو، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تحقیقاتی اشعه سینکروترون و نوترون، و نیز آموزش فناوری‌نانو بررسی شده است.

موسسه ماکس پلانک (Max planck)، به تازگی گزارشی منتشر کرده است که در چارچوب
آن، راهبرد منسجم اروپا برای شبکه‌سازی محققان فعال در زمینه نانومواد و فناوری‌نانو،
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تحقیقاتی اشعه سینکروترون و نوترون، و نیز آموزش
فناوری‌نانو بررسی شده است.

پیش‌نویس اولیه پیشگامی GENNESYS، مجموعه‌ای از اطلاعات مربوط به آزمایشگاه‌های
تحقیقاتی دنیا و اروپا درباره نیازها و روندهای آینده در تجزیه و تحلیل پیشرفته،
برای توسعه فناوری‌نانو و نانومواد بوده است.

دانشمندان و تکنولوژیست‌های مشهور که با این موضوع‌ها آشنایی داشتند، در این
پروژه شرکت کردند. کل جامعه تحقیقاتی اروپا ( دانشگاه‌ها، موسسات تحقیقاتی،
آژانس‌های تامین مالی، آزمایشگاه‌های شرکت‌های خصوصی و سیاست گذاران کشورهای
مختلف )، به طور فعالانه در این پروژه منحصربه فرد اروپا شرکت دارند.

فعالیت‌های آتی پیشگامی GENNESYS عبارتند از:

• ارزیابی وضعیت فناوری و علوم نانومواد پیشرفته؛

• تعیین و اولویت‌گذاری چالش‌ها و نیازهای تحقیقاتی آینده و تعیین جدول زمانی
مناسب برای بررسی آنها؛

• تعیین حوزه‌های تحقیقاتی در علم و فناوری‌نانویی که از راهبردهای تحقیقاتی
مشترک بیشترین بهره را می‌برند؛

• بررسی و پیش‌بینی اثرات افزایش استفاده دانشمندان نانومواد از تجهیزات مختلف؛

• تدوین برنامه‌ی تحقیقاتی اروپا در حوزه علم و فناوری نانومواد با استفاده از
پتانسیل تحلیلی تجهیزات اشعه سینکروترون و نوترون فعلی و نوظهور اروپا.