حمایت های ستاد در شهریور ماه ۱۳۸۸ (بخش اول)

در شهریور ماه ۱۳۸۸، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۲۰۱ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری کرده است که از این تعداد ۲۵ مورد مردود، ۳۳ مورد ناقص و ۱۴۱ مورد قابل قبول بوده‌‌اند.

در شهریور ماه ۱۳۸۸، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در
راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۲۰۱ مورد از درخواست‌های دریافت
حمایت را داوری کرده است که از این تعداد ۲۵ مورد مردود، ۳۳ مورد ناقص و ۱۴۱
مورد قابل قبول بوده‌‌اند.

مدارک قابل قبول شامل موارد زیر هستند :

۷۱ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد

۱۸ مورد پایان نامه دکتری

۳۴ مورد مقاله ISI

۱۳ مورد شرکت در کنگره های خارج از کشور


۳ مورد مقاله علمی – پژوهشی

۱ مورد چاپ کتاب
۱ مورد ثبت اختراع

نتایج سایر موارد نیز پس از داوری از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.

افرادی که اسامی آنان از طریق این سایت به‌عنوان افراد پذیرفته شده اعلام می‌شود،
چنانچه قبلاً شماره حساب شخصی خود را ارسال نکرده‌اند، برای دریافت حمایت خود
ملزم به ارسال شماره حساب سیبای بانک ملی شخصی (به نام خود شخص) هستند.

افراد برای ارسال شماره حساب خود باید به بخش حمایت‌های تشویقی سایت ستاد
مراجعه کرده و در صورتی که تاکنون در بخش آنلاین ثبت نام نکرده‌اند، اطلاعات
فردی خود را وارد کنند و چنانچه ثبت نام کرده باشند با ویرایش مشخصات فردی،
شماره حساب خود را وارد سیستم نمایند.

لازم به ذکر است پرداخت حمایت تشویقی پایان‌نامه‌ها منوط به داشتن شماره حساب
هر دو فرد (دانشجو و استاد راهنما) است.