حضور گروه‏های دانشجویی مروج نانو در جشنواره فناوری نانو

نهاد‏های ترویجی فناوری نانو از جمله گروه‏های دانشجویی، رسانه‏های عمومی و نشریات تخصصی در بخش نهادهای ترویجی جشنواره فناوری نانو حاضر خواهند شد. از این میان گروه‏های دانشجویی نقش موثری را در ترویج و آموزش نانو در دانشگاه‏ها ایفا می‏کنند.

 نهاد‏های ترویجی فناوری نانو از جمله گروه‏های دانشجویی، رسانه‏های عمومی
و نشریات تخصصی در بخش نهادهای ترویجی جشنواره فناوری نانو حاضر خواهند شد. از
این میان گروه‏های دانشجویی نقش موثری را در ترویج و آموزش نانو در دانشگاه‏ها
ایفا می‏کنند. این گروه‏ها در قالب‏های مختلفی از جمله: انجمن‏های علمی نانو،
انجمن‏های علمی رشته‏های گوناگون، هسته‏های علمی بسیج دانشجویی، جهاد دانشگاهی
و دیگر تشکل‏های علمی دانشجویی به آموزش و ترویج نانو مشغولند.

به منظور آشنایی با فعالیت این گروه‏ها، غرفه‏هایی در بخش نهادهای ترویجی
جشنواره فناوری نانو به تعدادی از آنها اختصاص خواهد یافت.

گروه‏های دانشجویی علاقمند به حضور در جشنواره می‏توانند از طریق سایت جشنواره
به آدرسwww.nano.ir/exhibition درخواست خود را با عنوان نهادهای
ترویجی ارائه و ثبت نام اولیه نمایند.

گروه‏های متقاضی، علاوه بر ثبت نام در سایت جشنواره، گزارش فعالیت‏های ترویجی و
آموزشی خود را به آدرس
NSG@nano.ir ارسال نمایند.